Din aprilie, valoarea stimulentului de inserţie creşte


View access
Public
Alias
din-aprilie-valoarea-stimulentului-de-insertie-creste
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
38
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-04-04 11:40:11
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

    Începând cu luna aprilie a acestui an, se va produce cea de-a doua majorare a stimulentului de inserţie, în sensul că acesta va ajunge la valoarea de 650 lei, conform modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 6 din 18 ianuarie 2017, ordonanţă ce a fost publicată în Monitorul oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017.

    Stimulentul de inserţie este dreptul acordat părinţilor care se întorc la acticitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului.

    Ordonanţa de urgenţă 6/2017 vine în completarea unor acte normative, printre care şi Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.

   

    Până în aprilie 2017, valoarea stimulentului de inserţie a suferit mai multe modificări, după cum urmează:

  • Legea nr. 66 din 19 aprilie 2016, intrată în vigoare la 1 iulie 2016, stabilea valoarea stimulentului de inserţie, raportându-se la indemnizaţia minimă acordată pentru creşterea copilului, şi anume 531.25 lei;
  • Hotărârea nr. 1/2017, care a produs efecte începând cu data de 1 februarie 2017, stabilea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea de 1.450 lei, implicit majorându-se şi stimulentul de inserţie, ajungând la suma de 616.25 lei. 

    Aşadar, începând cu luna aprilie a anului curent, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei. Pentru drepturile ulterioare acestei luni, cuantumul stimulentului de inserţie prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului, şi nu va mai fi calculat în funcţie de salariul minim pe economie.