De la 1 martie 2017, indemnizaţia socială pentru pensionari creşte


View access
Public
Alias
de-la-1-martie-2017-indemnizatia-sociala-pentru-pensionari-creste
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
36
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-02-24 08:08:39
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Luând în considerare că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare se numără şi introducerea pensiei sociale minime ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei, şi având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari va creşte, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017.

Ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, începând de miercuri, 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, va fi de 520 lei.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015, în anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 a fost de 400 lei. 

Beneficiază de această indemnizaţi socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii şi pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, indemnizaţia socială pentru pensionari se acordă fiecărui urmaş în parte.

Drepturile acordate cu titlu de indemnizaţie socială pentru pensionari se stabilesc şi se plătesc de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, şi se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.

Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.