An şcolar 2016/2017 - Azi, 13.02.2017, elevii se întorc la cursuri, întrucât debutează semestrul al II-lea


View access
Public
Alias
an-scolar-2016-2017-azi-13-02-2017-elevii-se-intorc-la-cursuri-intrucat-debuteaza-semestrul-al-ii-lea
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
34
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-02-13 10:28:52
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

 Vacanţa intersemestrială ce a durat între 4 februarie şi 12 februarie 2017 a luat sfârşit astăzi, elevii întorcându-se astăzi în sălile de clasă.

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/2016, ordin care reglementeză structura anului şcolar a fost publicat în Monitorul Ofical nr. 552 din 21 iulie 2016, producând efecte încă de la data publicării.

Potrivit prevederilor conţinute în Ordinul nr. 4.577/2016, anul şcolar 2016-2017 însumează un număr de 35 de săptămâni de cursuri, având în total 169 de zile lucrătoare. El a debutat pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe 31 august 2017 şi are în structura sa 2 semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017

Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016

În perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 4 februarie 2017 - duminică, 12 februarie 2017.

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 - 16 iunie 2017

Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară - miercuri, 19 aprilie 2017 - duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri - marţi, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017

Vacanţa de vară - sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017.

În ceea ce priveşte programul naţional "Şcoala altfel", acesta este structurat pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la latitudinea unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:

1. pentru învăţământul preşcolar şi primar:

  • 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016;
  • 27 februarie 2017 - 31 martie 2017;
  • 15 mai 2017 - 9 iunie 2017;

2. pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

  • 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016;
  • 27 februarie 2017 - 31 martie 2017;
  • 15 mai 2017 - 9 iunie 2017.

Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu coincide cu perioada tezelor semestriale. Astfel, lucrările semestriale/tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/2016 face referiri şi la faptul că, în zilele libere prevăzute de lege, nu se organizează cursuri.

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului şi 1 iunie - Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.