Utilizarea siglei "ae" specifice produselor ecologice controlate


View access
Public
Alias
utilizarea-siglei-ae-specifice-produselor-ecologice-controlate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1136
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-01 08:37:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 225 din 4 iunie 2024 pentru aprobarea Regulilor privind utilizarea siglei "ae" specifice produselor ecologice controlate, actul regăsindu-se în Monitorul Oficial nr. 592 din 26 iunie 2024.

     Sigla „ae“ poate fi utilizată de către operatorii/ grupurile de operatori de produse certificate ecologic, preambalate, în scopul identificării şi promovării produselor certificate ecologic, preambalate, şi garantează că produsele care poartă aceste sigle îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. provin din agricultura ecologică din România sau conţin ingrediente care provin din agricultura ecologică din România;
  2. sunt certificate de un organism de control acreditat şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.

     În ceea ce privește titularul siglei „ae“ specifice produselor ecologice, pot utiliza sigla „ae“ în scop de identificare şi/sau sigla „ae“ în scop informativ-publicitar, pe etichetele şi/sau ambalajele produselor certificate ecologic şi, respectiv, pe materialele publicitare, exclusiv operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie, de pregătire/ prelucrare/distribuţie/introducere pe piaţă/export, care:

  1. sunt supuşi controlului unui organism de control, acreditat şi aprobat de MADR;
  2. sunt înregistraţi la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  3. au obţinut dreptul de utilizare a acestor sigle.

     Sigla „ae“ în scop de identificare şi sigla „ae“ în scop informativ-publicitar sunt proprietatea exclusivă a MADR, acordată în temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. MADR asigură gestiunea siglei „ae“ în scop de identificare şi a siglei „ae“ în scop informativ-publicitar, prin înregistrarea informaţiilor într-un registru de evidenţă.

     Drepturile cu privire la sigla „ae“ în scop de identificare şi sigla „ae“ în scop informativ-publicitar nu pot fi transmise decât de către titularul siglei. Acestea nu pot face obiectul unei cesiuni, unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.

     Sigla „ae“ în scop de identificare se înscrie/se aplică, după caz, pe etichetele şi/sau ambalajele produselor certificate ecologic, prevăzute la art. 1 din reguli. Dreptul de utilizare a siglei „ae“ în scop de identificare pe etichetele şi/sau ambalajele produselor certificate ecologic îl au operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie, de pregătire/prelucrare/distribuţie/introducere pe piaţă/export înregistraţi la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi care sunt supuşi controlului unui organism de control acreditat şi aprobat de MADR. Produsele aflate în perioada de conversie nu pot fi inscripţionate cu sigla „ae“ în scop de identificare.

     Pentru a obţine dreptul de utilizare a siglei „ae“ în scop de identificare, operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie, de pregătire/prelucrare/ distribuţie/introducere pe piaţă/export înregistraţi la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti trebuie să depună o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 lit. A la reguli. Cererea se completează într-un singur exemplar şi se transmite în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în format letric la MADR/structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.

     Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  1. declaraţia pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 lit. B la reguli;
  2. forma finală a modelului etichetei/ambalajului produselor, conţinând şi sigla „ae“ în scop de identificare.

     După verificarea documentelor transmise de către structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, cererea se aprobă sau se respinge, motivat, de către directorul general al acesteia. Răspunsul prin care se respinge cererea poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

     Referitor la folosirea siglei „ae“  în scop informativ-publicitar, în scopul promovării conceptului de agricultură ecologică, operatorii/grupurile de operatori din agricultura ecologică prevăzuţi la art. 1 din reguli pot înscrie sigla „ae“ pe materialele publicitare. În acest caz, operatorul/grupul de operatori va completa o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 lit. A la reguli. Cererea se completează într-un singur exemplar şi se transmite în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în format letric la MADR/structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice. Cererea trebuie să fie însoţită de declaraţia pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 lit. B la reguli.

     După verificarea documentelor transmise de către structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, cererea se aprobă sau se respinge, motivat, de către directorul general al acesteia. Răspunsul prin care se respinge cererea poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

     În situaţia în care operatorul/grupul de operatori intenţionează să utilizeze sigla „ae“ în scop de identificare şi/sau sigla „ae“ în scop informativ-publicitar pe etichetele şi/sau ambalajele produselor certificate ecologic şi, respectiv, pe materialele publicitare, altele decât cele pentru care a primit aprobarea de către MADR, operatorul/grupul de operatori trebuie să transmită documentaţia, potrivit prevederilor prezentelor reguli, în vederea verificării, către MADR/structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.

     Orice folosire necorespunzătoare a siglelor „ae“ dă dreptul titularului acestora de a întreprinde, potrivit legii, toate demersurile şi acţiunile judiciare necesare având ca scop încetarea utilizării necorespunzătoare şi recuperarea eventualelor prejudicii produse ca urmare a acestei fapte.

Textul integral al Regulilor privind utilizarea siglei "ae" specifice produselor ecologice controlate, aprobate prin Ordinul nr. 255/2024, disponibil AICI