Suspendarea/Reluarea/Reactivarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți


View access
Public
Alias
suspendarea-reluarea-reactivarea-anularea-inregistrarilor-privind-incidentele-de-plati-din-baza-de-date-a-centralei-incidentelor-de-plati
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
989
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-06 11:04:35
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe data de 11 decembrie 2023 intră în vigoare prevederile conținute de Regulamentul Bancii Naționale a României nr. 7 din 17 octombrie 2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. Actul legislativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial al României nr. 991 din 1 noiembrie 2023. Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare CIP. CIP gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile specifice utilizatorilor.

     Potrivit pct. 7 din regulament, persoanele declarante la CIP sunt:

a) instituţii de credit persoane juridice române care sunt:

– autorizate de Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont; sau

– bănci de dezvoltare care sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont;

b) sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont.

     Suspendarea interdicţiei bancare înregistrate în baza de date a CIP, suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se fac de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se dispune suspendarea înregistrării acestora. Înregistrarea suspendării interdicţiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea „Formularului de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăţi“ (F5). Suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se realizează pentru fiecare incident de plată prin utilizarea „Formularului de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăţi“ (F5). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5 la regulament.

     Înregistrarea suspendării interdicţiei bancare, precum şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi a suspendării înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se dispune suspendarea acestora. Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate.

     În momentul în care persoana declarantă a luat cunoştinţă de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdicţiei bancare, printr-o hotărâre judecătorească executorie, interdicţia îşi reia cursul până la împlinirea perioadei de un an, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. Reluarea interdicţiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec a cărui perioadă de interdicţie bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5. Înregistrarea reluării interdicţiei bancare se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se respinge cererea de anulare a interdicţiei bancare.

     În momentul în care persoana declarantă a luat cunoştinţă de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a înregistrării privind incidentul de plată minor cu cec sau a înregistrării privind incidentul de plată cu cambie sau bilet la ordin, printr-o hotărâre judecătorească executorie, înregistrarea îşi reia cursul până la împlinirea perioadei de 7 ani, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. Reactivarea înregistrării incidentului de plată minor cu cec sau reactivarea înregistrării incidentului de plată cu cambie sau bilet la ordin care a fost suspendat se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se respinge cererea de anulare a înregistrării privind incidentul de plată. Reactivarea înregistrării incidentului de plată se realizează prin utilizarea formularului F5. Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate.

     Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea „Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP“ (F6). Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6 la regulament. La fel, persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate.

     După înregistrarea informaţiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicaţiei CIP, „Cererea de suspendare/reluare a interdicţiei bancare“ (5), „Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu cec“ (5A), „Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu cambie“ (5B), „Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu bilet la ordin“ (5C), „Cererea de anulare a incidentului de plată privind cecul“ (6A), „Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia“ (6B) sau „Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin“ (6C), după caz. Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui obligat la plată cererile care conţin informaţii înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, a cererii de suspendare/reactivare a înregistrării incidentului de plată sau a cererii de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie ori bilet la ordin. Conţinutul acestor formulare este prezentat în anexele nr. 5 şi 6 din regulament.

     CIP nu poate anula, suspenda/relua/reactiva sau modifica înregistrările privind incidentele de plăţi transmise de către persoanele declarante.

     Restul dispozițiilor, referitoare atât la corectarea erorilor, cât și la sancțiunile aplicabile, disponibile AICI