Normele de aplicare a Codului fiscal se modifică în materie de TVA!


View access
Public
Alias
normele-de-aplicare-a-codului-fiscal-se-modifica-in-materie-de-tva
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
938
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-07 07:58:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Normele Codului fiscal au fost actualizate cu mai multe prevederi ce vizează TVA-ul.

În ședința Executivului de joi a fost aprobată Hotărârea nr. 653 din 3 august 2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, actul normativ fiind publicat a doua zi în Monitorul Oficial nr. 722 din 4 august 2023.

Hotărârea nr. 653 din 3 august 2023 vizează stabilirea condițiilor de aplicare a noilor scutiri de TVA în domeniul medical, introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 88 din 11 aprilie 2023, precum și corelarea actualelor dispoziții ale normelor, cu prevederile Codului fiscal, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța nr. 16 din 15 iulie 2022.

Ca urmare a acestor modificări și completări, se impunea introducerea unor prevederi prin care să se stabilească condițiile pentru aplicarea acestor scutiri, respectiv să se actualizeze dispozițiile normelor de aplicare.

Actul normativ introduce, printre altele, prevederi pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de proteze medicale și de produse ortopedice.

   Pe de o parte, scutirea de taxă prevăzută se aplică pentru protezele medicale și accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

   Potrivit noilor dispoziții, proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică, restabilește sau înlocuiește zone din țesuturile moi ori dure, precum și funcții ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atât intern, cât și extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală.

   Pe de altă parte, este introdusă și scutirea de taxă pentru produsele ortopedice.

   Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea țesuturilor moi ori dure, precum și a unor funcții ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale și funcționale ale sistemului neuromuscular și scheletic, precum și încălțămintea ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele și dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante și/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părți și/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.

   O altă prevedere importantă se referă la livrările de bunuri și prestările de servicii făcute, cu ajutorul ONG-urilor, pentru spitale publice.

   În cazul importului de bunuri, scutirea de TVA se aplică pentru operațiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau de către instituția/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanțarea acesteia, pe baza declarațiilor prevăzute, care se depun la organul vamal competent la momentul importului;

   În cazul achiziției intracomunitare de bunuri, scutirea de TVA se aplică pentru operațiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau de către instituția/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanțarea acesteia, pe baza declarațiilor prevăzute, care se păstrează în evidențele beneficiarului, în vederea justificării scutirii de TVA.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Normelor metodologice din 6 ianuarie 2016!