Fișa postului și regulamentul intern - din nou OBLIGATORII pentru microîntreprinderi!


View access
Public
Alias
fisa-postului-si-regulamentul-intern-din-nou-obligatorii-pentru-microintreprinderi
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
729
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-10 13:42:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Microîntreprinderile sunt, conform articolului 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, acele întreprinderi ce au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

     Ordonanța de urgență nr. 37 din 5 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, emisă de Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021, stabilea ca regulamentul intern și fișa postului să fie opționale pentru microîntreprinderile cu un număr de până la 9 angajați. Acest aspect este prevăzut în articolul 241 din Codul muncii, care ne informează că regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

     Ordonanțele emise de Guvernul României trebuie aprobate prin lege pentru a continua să își producă efectele. Acesta este și situația Ordonanței de urgență nr. 37/2021, în cazul căreia a fost oficializată pe data de 6 octombrie 2022 Legea  nr. 275 din 30 septembrie 2022 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Legea se regăsește publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 3 octombrie 2022.

     Astfel, se revine la obligativitatea celor două documente menționate mai sus (fișa postului și regulamentul intern). Acestor reguli se vor supune și persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, precum și întreprinderile individuale.

     Practic, se vor aplica prevederile conținute în forma Codului muncii, anterioară aplicării modificărilor aduse de Ordonanța de urgență nr. 37/2021, mai exact forma din 6 mai 2021.

Totalitatea dispozițiilor conținute de Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, în forma sa consolidată la zi - AICI