Codul de procedură fiscală a fost modificat!


View access
Public
Alias
codul-de-procedura-fiscala-a-fost-modificat-2
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
702
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-05 06:27:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul a oficializat un act normativ prin care se aduc mai multe modificări Codului de procedură fiscală. Publicarea listei contribuabililor fără datorii, modificări ale termenelor de inspecție fiscală în cazul nerezidenților, dar și prevederea explicită de folosirea mijloacelor electronice de comunicare în relația cu organele fiscale sunt câteva dintre aceste modificări.

Sâmbătă, 3 septembrie 2022, a intrat în vigoare Ordonanța nr. 31 din 31 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022.

Cu privire la comunicarea actelor administrativ-fiscale, se modifică art. 47 alin. (15) din Codul de procedura fiscală. Dacă până acum se prevedea că actele administrativ-fiscale emise în format electronic, care se comunică electronic, se consideră comunicate după 15 zile de la data transmiterii către contribuabil, noua ordonanță stipulează că actele se consideră comunicate la data punerii la dispoziția contribuabilului.

De asemenea subliniem că a fost eliminată precizarea conform căreia contribuabilul trebuie să opteze pentru comunicarea în format electronic, prevedere care punea probleme în practică pentru că popririle puteau fi anulate în instanță atunci când un contribuabil nu optase în mod expres să le primească direct electronic.

   O altă noutate adusă de Ordonanță nr. 31 din 31 august 2022 se referă la publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante. Această măsură are ca scop îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în scopul creșterii încrederii contribuabililor în administrația fiscală.

   Astfel, organul fiscal central, precum și organul fiscal local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

   În Nota de fundamentare, se precizează că este nevoie de acest lucru pentru a ajuta firmele în relațiile contractuale derulate, în sensul în care contribuabilii care nu au obligații restante pot fi considerați parteneri de încredere.

   Lista se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

   O altă modificare se referă la majorarea duratei inspecției fiscale pentru nerezidenți. Astfel, în cazul acestor contribuabili, durata de efectuare a inspecției fiscale va fi extinsă la maximum 180 de zile, similar cu durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii secundare.

   Tot cu titlu de noutate, se introduce o regulă privind sesizările din controlul antifraudă. Dacă până acum, legislația prevedea doar că firma își poate exprima punctul de vedere față de constatările din procesul-verbal sau actul de control încheiat la finalul controlului antifraudă, noua reglementare prevede că, punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului exprimat se analizează la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.

   Mai mult, se stipulează că în măsura în care din analiza prevăzută anterior reiese că este necesară refacerea controlului și/sau a procesului-verbal/actului de control, după caz, conducătorul structurii dispune măsurile necesare conform celor constatate.

   O altă noutate vizează situația în care valorificarea bunurilor unui debitor se face la o valoare mai mică decât cea care a fost cuprinsă în raportul de evaluare. Scopul recuperării se consideră îndeplinit  și în această situație, dacă se asigură recuperarea integrală a creanței fiscale, a accesoriilor și a cheltuielilor de executare.

 

Pentru a vedea și alte modificări, consultați forma la zi a Codului de procedură fiscală!