Schimbări MAJORE asupra Codului fiscal


View access
Public
Alias
schimbari-majore-asupra-codului-fiscal
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
64
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-11-13 10:22:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

 

Guvernul României a adoptat pe 8.11.2017 și publicat în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017, Ordonanța de urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017, ordonanță ce aduce modificări majore asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Printre altele, promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea încurajării contribuabililor să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, prin asigurarea unor condiţii echitabile şi eficiente de concurenţă pentru toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, în scopul îmbunătăţirii conformării, de nevoia de a clarifica urgent situaţiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicării unui tratament unitar tuturor operatorilor economici și de dorința asigurării predictibilităţii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri.

Ordonanța de urgență nr. 79/2017 își va produce efectele începând cu 1 ianuarie 2018.

 

 

 

Vom enumera în continuare, o parte din modificările aduse asupra Codului fiscal:

I. Contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal se reduc la:

 1. contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
 2. contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 3. contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

II. În materia impozitului pe profit, apar 2 modificări legate de cheltuielile cu deductibilitate limitată, și anume:

 • cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic;
 • cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată;

Cu titlu de noutate, este introdus un capitol ce cuprinde "Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne".

III. În cadrul Titlului III privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se micșorează numărul de condiții ce trebuiesc îndeplinite de microîntreprinderi și se mărește limita veniturilor realizate de acestea, ajungând la 1.000.000 euro.

De asemenea, apar noi prevederi vizând persoanele juridice române ce nu intră sub incidența Titlului III din Codul fiscal, după cum urmează:

 1. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
 2. Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
 3. Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
 4. Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
 5. entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Apar schimbări și în materia regulilor de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului și în cea a regulilor de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii, așa cum prevăd pct. 11, 12 și 13 ale art. I din Ordonanța de Urgență nr. 79/2017

IV. Dispoziții noi legate de impozitul pe venit pot fi regăsite în ordonanța modificatoare a Legii nr. 227/2017 privind Codul fiscal.

Astfel, cota de impozit scade de la 16% la 10%, aplicându-se în continuare venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe venit. 

Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate îsi modifică, de asemenea, conținutul, potrivit pct. 16 și 17 ale art. I din Ordonanța de urgență nr. 79/2017.

Referitor la reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut.

În cadrul opţiunii pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

V. Este eliminată condiția privind realizarea de venituri din management și consultanță.

VI. Este stabilită transferarea sarcinii fiscale a obligațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, după cum urmează:

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Pentru a consulta TOATE CELELALTE modificări aduse asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, accesați linkul ACESTA.