Agenția Națională de Administrare Fiscală aprobă două noi forme de declarații fiscale


View access
Public
Alias
agentia-nationala-de-administrare-fiscala-aproba-doua-noi-forme-de-declaratii-fiscale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
60
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-10-16 08:49:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.018 din 11.10.2017, având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite Ordinul nr. 2.935/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

În acest sens, Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs va avea următoarea formă:

 100 2

De asemenea, Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r, în speță formularul 710, va arăta după cum urmează:

700 2

Prevederi suplimentare în legătură cu instrucțiunile de completare ale celor două formulare, se regăsesc AICI.