Au fost emise Normele de completare a Declarației statistice Intrastat!


View access
Public
Alias
au-fost-emise-normele-de-completare-a-declaratiei-statistice-intrastat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
556
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-31 10:28:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Institutul Național de Statistică a emis Ordinul nr. 5 din 7 ianuarie 2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022.

     Cadrul legal este constituit din următoarele:

     Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient. Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimburile de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Importurile intra-UE reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar exporturile intraUE reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

     Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
  2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, importuri intra-UE şi, respectiv, exporturi intra-UE depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

     Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intra-UE de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

     Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru exporturi intra-UE de bunuri, cât şi pentru importuri intra-UE de bunuri.

     Astfel, un operator economic a cărui valoare anuală pentru importurile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul de import intra-UE. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru exporturile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul de export intra-UE.

Pentru a consulta tipurile de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intra-UE de bunuri, precum și modalităţile de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice IntrastatCLICK AICI