Noua versiune a Formularului 212 este disponibilă!


View access
Public
Alias
noua-versiune-a-formularului-212-este-disponibila
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
541
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-10 07:30:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Noua versiune a declarației unice a fost oficializată de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru a include anumite modificări intervenite în legislația fiscală pe final de 2020 și în cursul lui 2021, potrivit unui ordin publicat recent, în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Ordinul nr. 2.127 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022.

Documentul se folosește pentru declararea veniturilor realizate în 2021 și a taxelor aferente (impozit pe venit și, dacă este cazul, contribuții la pensii și sănătate), precum și pentru estimarea veniturilor ce urmează a fi realizate în 2022 și a taxelor aferente.

Declarația unică, în formatul actualizat, se poate depune deja din moment ce ANAF a publicat și versiunea electronică actualizată a formularului.

   Reamintim că  declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

   Noul formular se depune:

  • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuțiilor sociale;
  • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
  • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

   Principalele noutăți vizează, printre altele, închirierea camerelor în scop turistic și declararea taxelor pentru indemnizațiile de pandemie pentru persoanele fizice cu activitate întreruptă.

   Concret, este vorba de:

  • introducerea unei noi subsecțiuni, care se va completa de către persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;
  • introducerea a două subsecțiuni distincte, una pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile realizate din străinătate și una pentru declararea, în anumite situații, a contribuțiilor sociale datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remunerații, indemnizații şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani sau în natură, obținute din străinătate;
  • introducerea unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea taxelor datorate de către persoanele fizice pentru indemnizațiile de pandemie pentru activitate întreruptă (cele acordate în perioada octombrie - decembrie 2021 în baza Ordonanței de urgență 111/2021);
  • actualizarea secțiunii „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă” - în sensul în care sunt introduse câmpurile necesare pentru definitivarea impozitului anual datorat cu plățile anticipate reținute la sursă în cazul veniturilor realizate de către contribuabili ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, precum și câmpurile privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit OUG 111/2021;
  • completarea tabelului “Produse vegetale” din formular cu o nouă categorie de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit, și anume “Plante furajere”.

 

Ordinul nr. 2.127 din 30 decembrie 2021 poate fi consultat AICI.