Un nou model al Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu


Joi, 9 decembrie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 2.171 din 25 noiembrie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Ordinul prevede un nou model de Certificat de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu precum și Instrucțiunile de completare și utilizare a formularului „Certificat de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu„ prin intermediul serviciului „Depunere declarații on – line„ existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

De asemenea, conține modelul de cerere și instrucțiunile de completare și utilizare a formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu” prin intermediul serviciului „Depunere declarații on – line” existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

În vederea eliberării certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu se vor consulta:

  • declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse de către contribuabil;
  • documentele de plată întocmite de către contribuabil;
  • alte informații și documente solicitate contribuabilului de către Administrația Fondului pentru Mediu în legătură cu situația sa.

   De asemenea se vor examina toate actele de verificare și control încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu, precum și de alte organe cu atribuții de control.

   Obligațiile de plată la Fondul pentru mediu se vor menționa nominal, astfel:

  • obligații de plată principale existente în sold și nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
  • obligații de plată accesorii existente în sold și nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

   Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu se soluționează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

   Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu are înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării și perioada de valabilitate.

   Nu în ultimul rând, trebuie că valabilitatea certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data emiterii.

 

Forma consolidată a Ordinului nr. 594 din 9 iunie 2006 se poate consulta AICI.