Luna septembrie vine cu o serie de modificări în materie de formulare fiscale


View access
Public
Alias
luna-septembrie-modifica-anumite-formulare-fiscale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
50
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-10-03 09:24:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Pe întreg parcursul lunii septembrie, atât Ministerul Finanțelor Publice, cât și Agenția Națională de Administrare Fiscală au venit cu o serie de modificări aplicate unor formulare deja existente.

În speță, vorbim despre Declarația informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (formularul 401), Notificarea privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA (formularul 86) și Declarația privind înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (formularul 700).

1. În ceea ce privește Declarația informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, legiuitorul emite Ordinul nr. 1.016/3.824/2017, ce se publică în Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017, producând efecte chiar de la această dată asupra Ordinului ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015. Astfel, se modifică întreg formularul 401, dar și unele unele instrucțiuni de completare a cestuia. 

Acest formular se depune în format electronic, de către organele fiscale locale. Se completează pe baza datelor și informațiile cuprinse în declarațiile de impunere depuse, potrivit legii, de rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene, referitoare la bunurile imobile deținute de aceștia în România. Termenul limită pentru depunerea acestei declarații este data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Redăm, mai jos, noua formă a Declarației privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României:

2. Al doilea formular ce a suferit modificări ale conținutului este cel ce poartă nr. 086 - Notificarea privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA

Ordinul nr. 2.743 din 21 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017 ne aduce în prim plan noua formă a formularului menționat anterior.

Această notificare se completează și se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru aplicarea opțională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, în condițiile prevăzute de art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

3. Legat de Declarația privind înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis pe data de 9 august Ordinul nr. 2.372, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017. Ce trebuie menționat este că se aplică începând cu 1 ianuarie 2018 și este destinat exclusiv declarării prin mijloace electrice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal.

Prezentăm, după cum urmează, formularul 700: