Se modifică Declarațiile 208 și 209


View access
Public
Alias
se-modifica-declaratiile-208-si-209
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
44
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-07-06 09:46:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Pe data de 27 iunie 2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 1.886 din 27 iunie 2017, ordin ce modifică Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.022 din 30 iunie 2016 privind aprobarea procedurii de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Ordinul nr. 1.886/2017 produce efecte  începând cu 4 iulie 2017, dată la care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 518.

Astfel, atât Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Formularul 208), cât și Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Formularul 209) își modifică forma și conținutul.

Prezentăm mai jos varianta nouă a formularelor menționate anterior: