Obligațiile fiscale având ca termen limită de depunere data de 10 mai 2017


View access
Public
Alias
obligatii-fiscale-avand-ca-termen-limita-de-depunere-data-de-10-mai
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
40
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-05-10 13:13:21
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Astăzi, 10 mai 2017, este data limită atât pentru depunerea unor formulare fiscale, cât și pentru plata unor taxe la bugetul local.

În acest sens, trebuiesc enumerate Formularul 010, Formularul 020, Formularul 070 și Formularul 087. Cât despre taxele citate anterior, menționăm plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate și de plata impozitului pe spectacole.

Așadar, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a depune, până astăzi inclusiv, Declarațiile de înregistrare fiscală 010/ 020 sau 070.

 În ce privește Notificarea privind aplicarea/ încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, în speță Formularul 087, ea trebuie depusă până astăzi, 10 mai, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea 227/2015, persoane ce optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

De asemenea, data de 10 a lunii este data limită pentru plata taxei pentru servicii de reclamă și publicitate. Această taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări și se plătește lunar de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate , la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia își desfășoară activitatea. Ea trebuie achitată de orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România, în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

Totodată, persoanele fizice și persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiții sportive sau orice activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional (cu excepția spectacolelor organizate în scopuri umanitare), au obligația de a plăti impozitul pe spectacole, impozit ce se plătește lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.