Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății


View access
Public
Alias
modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-cu-impact-in-domeniul-sanatatii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
986
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-30 07:51:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Marți, în Monitorul Oficial nr. 963 din 24 octombrie 2023 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 88 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății.

Prin noua OUG se asigură concordanța dispozițiilor Titlului II din Legea nr. 95/2006 referitoare la modalitatea de reglementare a procesului de contractare și de derulare a relațiilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru programele naționale de sănătate curative, astfel încât să fie cuprinși și furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist.

În caz contrar, casele de asigurări de sănătate sunt în imposibilitatea de a încheia contracte cu furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, pentru asigurarea implementării Subprogramului național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.   

De asemenea, în absența normelor de aplicare a titlului V^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu erau posibile organizarea şi funcționarea caravanelor medicale şi, implicit, acordarea serviciilor medicale în cadrul asistenței medicale mobile, astfel că se impuneau noi modificări.

Astfel, pentru evitarea caracterului restrictiv al asistenței medicale mobile în zone izolate, unde nu sunt dezvoltate servicii de asistență medicală, în noua ordonanță de urgență se menționează acordarea acestora în mod prioritar în zone izolate, greu accesibile, cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate.

    De asemenea, în vederea eliminării caracterului restrictiv de organizare a serviciilor medicale mobile, a fost eliminată definiția zonei cu acoperire deficitară cu servicii medicale.

    Mai mult, prevederile Capitolului V - Educație pentru sănătate au fost eliminate, deoarece acestea detaliau doar un segment al serviciilor medicale preventive. Ori detalierea serviciilor de educație pentru sănătate ar impune, într-o formă corectă a normei, detalierea tuturor serviciilor de prevenție și profilaxie.

    În ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, prin noul act normativ se reglementează instituirea excepției de la obligația distribuitorilor autorizați de a plăti contribuțiile trimestriale pentru  medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătății, în cazul medicamentelor asigurate  în urma emiterii de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a unor Autorizații privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale sau Autorizații de punere pe piață emise pe motive de sănătate publică.

    Actul normativ modifică și  Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Anterior, prin Legea 136/2020 au fost reglementate situațiile de risc epidemiologic și biologic și modalitatea de instituire a măsurilor în domeniul sănătății necesare pentru prevenirea și controlul acestora dar nu exista prevăzută și modalitatea prin care se dispune încetarea situației de risc, ori, prin ordonanța de urgență se reglementează acest aspect.

    Astfel, în funcție de situația de risc identificată, instituția care a emis decizia de instituire a măsurilor emite și decizia de încetare a aplicării acestora.

 

Ordonanța de urgență nr. 88 din 20 octombrie 2023 poate fi accesată AICI!