Se înfiinţează Registrul Naţional de Cancer!


View access
Public
Alias
se-infiinteaza-registrul-national-de-cancer
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
942
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-14 06:32:22
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Hotărârea nr. 663 din 3 august 2023 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 722 din 4 august 2023. Astfel, se înfiinţează Registrul Naţional de Cancer, denumit în continuare RNC, ce reprezintă sistemul informaţional şi informatic de înregistrare nominală a cazurilor noi de cancer pentru colectarea, stocarea şi managementul datelor bolnavilor diagnosticaţi cu cancer, pe baze populaţionale.

     Scopurile constituirii şi funcţionării RNC sunt colectarea şi clasificarea informaţiilor privind toate tipurile de cancer, pentru monitorizarea incidenţei cancerului la nivel naţional, evaluarea şi controlul impactului bolii şi fundamentarea politicilor de sănătate publică.

     Pentru înregistrarea cazurilor de cancer se utilizează sistemul de clasificare multiaxial al topografiei, morfologiei, comportamentului şi rangului neoplasmelor potrivit CIM-O-3. Tumorile primare nou-diagnosticate care fac parte din lista diagnosticelor raportabile vor fi raportate în termen de maximum 30 de zile de la:

  1. stabilirea unui diagnostic raportabil pentru un caz nou de cancer sau luarea în evidenţă pentru urmărire şi/sau tratament;
  2. orice revizuire a diagnosticului unei afecţiuni raportabile către o altă categorie de diagnostic raportabil;
  3. diagnosticarea progresiei unei leziuni precanceroase sau in situ către tumoră invazivă;
  4. infirmarea diagnosticului unei tumori deja raportate;
  5. finalizarea unuia sau mai multor tipuri de tratamente stabilite în cadrul terapiei iniţiale;
  6. decesul unui pacient diagnosticat cu cancer.

     În cazul tumorilor primare multiple apărute la acelaşi pacient, fiecare localizare primară va fi raportată separat.

     Furnizorii de servicii medicale de diagnostic şi tratament, publici şi privaţi, au obligaţia de a raporta toate tumorile ce corespund criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d) din hotărâre. Ei au obligaţia de a completa fişa unică de raportare a cazului de cancer în termen de 30 de zile de la încheierea oricăreia dintre situaţiile care impun raportarea prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.

     Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a completa datele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. f) din hotărâre. Furnizorii de servicii medicale de diagnostic şi tratament, publici şi privaţi, care diagnostichează şi/sau tratează un caz nou de cancer, precum şi direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a desemna un responsabil cu completarea datelor privind tumorile primare nou-diagnosticate care fac parte din lista diagnosticelor raportabile.

     În vederea implementării sistemului de raportare şi a circuitului informaţional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează fişa unică de raportare a cazului de cancer, cuprinzând lista variabilelor ce trebuie înregistrate în baza de date a RNC, care va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

     Ministerul Sănătăţii şi INSP vor dezvolta şi operaţionaliza aplicaţia informatică de înregistrare nominală a datelor bolnavilor diagnosticaţi cu cancer, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi cu respectarea tuturor garanţiilor şi exigenţelor privind confidenţialitatea datelor.

     Fondurile necesare dezvoltării, operaţionalizării şi gestionării aplicaţiei informatice de înregistrare nominală a datelor bolnavilor diagnosticaţi cu cancer se asigură prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate în baza Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, componenta 7 - Transformare digitală, ţinta 158, investiţia 3. Realizarea sistemului de e-Health şi telemedicină, subinvestiţia I3.2. Digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.

     Ministerul Sănătăţii răspunde de modul de implementare a fondurilor alocate aplicaţiei informatice de înregistrare nominală a datelor bolnavilor diagnosticaţi cu cancer, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a consulta prevederile despre necompletarea de către furnizorii de servicii medicale de diagnostic şi tratament, publici şi privaţi, a fişei unice de raportare a cazului de cancer în termen de 30 de zile de la încheierea oricăreia dintre situaţiile care impun raportarea – click AICI