Cabinetele de medicină de familie pot deschide puncte secundare de lucru


View access
Public
Alias
cabinetele-de-medicina-de-familie-pot-deschide-puncte-secundare-de-lucru
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
736
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-17 06:00:20
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Luni, 10 octombrie 2022, Președintele României, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Decretul nr. 1.182 din 10 octombrie 2022 și Legea nr. 282 din 10 octombrie 2022 au fost publicate, în aceeași zi, în Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022.

Astfel, cabinetele de medicină de familie vor putea avea puncte secundare de lucru și în aceeași localitate din mediu rural, nu doar în altă localitate, acolo unde nu există un cabinet cu această specialitate, după cum s-a stabilit în 2019.

Reamintim că potrivit legii, un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet. Cu toate acestea, potrivit noii reglementări, cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracționat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

Punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeași unitate administrativ-teritorială sau în alte unități unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, alcătuită din:

  • un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București;
  • un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;
  • un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului București.

     Serviciile medicale prestate potrivit prevederilor menționate mai sus sunt decontate în integralitate, conform legislației în vigoare, indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medicii angajați ai cabinetului.

     Mai mult, actul normativ prevede că autoritățile administrației publice locale pot acorda facilități și stimulente aferente înființării și funcționării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

     De asemenea, autoritățile administrației publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile și obligațiile părților.

     Prevederile referitoare la acordarea de facilități și stimulente se aplică și punctelor de lucru deja înființate.

     Potrivit inițiatorilor, actul normativ reprezintă o soluție pentru rezolvarea problemelor privind limitarea accesului cetățenilor la asistența medicală primară. Aceștia susțin eliminarea condiționării referitoare la înființarea unui sediu secundar de cabinet de medicină de familie într-o altă unitate administrativ teritorială.

     „De multe ori, în unele unități administrativ-teritoriale, autoritățile publice locale au fost sesizate de insuficienta sau slaba calitate a serviciilor medicale generate de existența unui singur cabinet de medicină de familie, ce nu poate acoperi toate nevoile comunității. Dacă numărul de potențiali asigurați nu este suficient de mare pentru a justifica deschiderea mai multor cabinete medicale de familie, dar este suficient pentru a deschide un sediu secundar, deschiderea acestui sediu secundar ar trebui să fie posibilă atunci când autoritățile locale decid acest lucru în considerarea interesului social local. Mai mult decât atât, este necesar ca autoritățile administrației publice locale să poată acorda facilități și stimulente în vederea înființării și funcționării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispozițiile legale”, motivează autorii proiectului.

     Cu toate că Legea nr. 282 din 10 octombrie 2022 a intrat în vigoare joi, 13 octombrie, pentru a putea fi operaționalizată este necesar ca Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să modifice normele de aplicare a contractului-cadru în acord cu prevederile din noua lege.

 

Forma consolidată a Legii sănătății este disponibilă AICI.