Persoanele neasigurate vor beneficia de asistență medicală primară


View access
Public
Alias
persoanele-neasigurate-vor-beneficia-de-asistenta-medicala-primara
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
701
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-05 05:51:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Legea sănătății a fost modificată semnificativ printr-un act normativ adoptat miercuri de Guvern. Este vorba despre Ordonanța nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial  nr. 857 din 31 august 2022.

Una dintre cele mai importante prevederi se referă la modificarea pachetului minimal de servicii care se acordă persoanelor neasigurate, prin completarea acestuia cu serviciile medicale acordate de medicii de familie. Cu alte cuvinte, și cei neasigurați vor putea beneficia de asistența medicală primară în cabinetele medicilor de familie.

Potrivit notei de fundamentare, cel puțin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistență medicală primară (medicii de familie) pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii în asistența medicală primară.

În nota de fundamentare se mai arată că proiectul de act normativ contribuie la dezvoltarea, eficiența și calitatea serviciilor acordate în domeniul sănătății, cu consecințe pozitive asupra beneficiului public cu privire la asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății și siguranței pacienților prin crearea cadrului legal pentru implementarea unor standarde înalte de calitate și siguranță în diagnosticare, cu efect imediat asupra interesului public general.

Reamintim că pachetul minimal de servicii se acordă se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potențial endemoepidemic, servicii medicale în asistența medicală primară, monitorizarea evoluției sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție, transport sanitar neasistat şi se stabilește prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.

   Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat pot beneficia şi de îngrijiri de asistență medicală comunitară în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice privind organizarea, funcționarea şi finanțarea activității de asistență medicală comunitară, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

   Noua ordonanță introduce o prevedere, conform căreia serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii sunt aceleași cu cele cuprinse în pachetul de servicii de bază, cu excepția serviciilor adiționale şi a unora dintre activitățile de suport, şi sunt stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.

   Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară, persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie, de la data intrării în vigoare a măsurii, pe lista unui medic de familie.

   Pe de altă parte, persoanele neasigurate, dar care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, vor trebui să se reînscrie pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales.

   Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie vor putea să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin șase luni de la data înscrierii pe lista acestuia.

   Fondurile necesare pentru plata serviciilor medicale în asistența medicală primară acordate persoanelor persoanele care nu fac dovada calității de asigurat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma la zi a Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006!