Model unic la nivel naţional al firmei utilizate de medicii stomatologi


View access
Public
Alias
model-unic-la-nivel-national-al-firmei-utilizate-de-medicii-stomatologi
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
606
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-11 05:32:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Colegiul Medicilor Stomatologi din România a emis Decizia nr. 4/2CN din 3 martie 2022 privind aprobarea modelului unic la nivel naţional al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatology, act publicat în Monitorul Oficial nr. 331 din 5 aprilie 2022.

     Modelul unic la nivel naţional al firmei, aprobat la art. 1 din decizie, are fondul de culoare Signal Yellow cod RAL 1003 şi literele din text de culoare Black Blue cod RAL 5004.

     Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog au obligaţia să amplaseze firme care să respecte dimensiunea maximă de 80 cm x 60 cm, să aibă culoarea fondului şi culoarea literelor din text stabilite la art. 2 din decizie şi să cuprindă următoarele menţiuni:

  1. Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
  2. colegiul teritorial pe raza căruia se află sediul profesional principal sau secundar;
  3. denumirea formei de exercitare a profesiei şi, opţional, numele şi prenumele medicului stomatolog titular şi, după caz, ale medicilor stomatologi asociaţi, în situaţia în care acestea nu se regăsesc în denumire;
  4. menţiuni privind sediul principal şi sediul secundar;
  5. menţiuni privind specialităţile şi competenţele medicale şi, opţional, titlurile profesionale, academice, ştiinţifice;
  6. opţional, date de contact: număr de telefon, fax, adresa de poştă electronică (e-mail), adresa de internet (site web).

     Obligaţia prevăzută la art. 3 din decizie nu se aplică firmelor care au fost amplasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii şi care au respectat caracteristicile firmei reglementate de prevederile Codului deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2010.

     Modelul unic la nivel naţional al firmei, aprobat prin prezenta decizie, poate fi implementat şi de către formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog care au deja amplasate firme la intrarea în imobilul şi/sau în spaţiul ocupat în care îşi au sediul profesional principal sau secundar, dar doresc alinierea cu noile reglementări în materie.

Pentru a consulta Modelul unic la nivel naţional al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog, cuprins în anexa la Decizia nr. 4/2CN/2022CLICK AICI