Noutăți privind organizarea sistemului de sănătate


View access
Public
Alias
noutati-privind-organizarea-sistemului-de-sanatate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1132
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-06-25 03:42:54
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul României a adoptat un act normativ care reglementează o serie de măsuri cu impact pentru organizarea sistemului de sănătate. Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 66 din 13 iunie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iunie 2024.

Prin acest act s-a urmărit asigurarea unui cadru legislativ coerent și eficient, care să permită o reglementare eficace a măsurilor necesare în domeniul sănătății, inclusiv în ceea ce privește negocierea nediscriminatorie cu organizațiile profesionale a serviciilor de bază cuprinse în contractul-cadru multianual care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în concordanță cu evoluțiile sectorului și pentru a asigura o reprezentare echitabilă și adecvată a tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății, în beneficiul pacienților și al sistemului de sănătate în ansamblu.

În acest sens, în preambulul actului normativ, se menționează că modificarea era esențială pentru:

  • a îmbunătăți accesul pacienților la serviciile de fizioterapie;
  • a asigura tratamente de calitate superioară și a promova egalitatea în reprezentarea profesioniștilor din domeniul sănătății.

Totodată, s-a preconizat că adoptarea rapidă a acestei ordonanțe de urgență:

  • se facilitează accesul pacienților la o gamă mai largă de activități/servicii de fizioterapie, absolut necesare procesului de prevenție și recuperare;
  • se urmărește garantarea reprezentării echitabile a fizioterapeuților;
  • se adoptă măsurile recomandate în OCDE/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), România: Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Bruxelles, prin utilizarea eficientă a fondurilor în vederea îmbunătățirii semnificative a accesului la asistența medicală ambulatorie și implicit la serviciile de fizioterapie de înaltă calitate, care pot contribui la reducerea mortalității prin cauze tratabile, evidențiind rolul crucial al fizioterapiei în managementul și recuperarea pacienților;
  • se pot îmbunătăți standardele de îngrijire și alinierea la obiectivele de dezvoltare durabilă, în special obiectivul nr. 3 „Sănătate și bunăstare“, asigurând astfel protecția drepturilor fundamentale ale fizioterapeuților și accesul nediscriminatoriu al pacienților la servicii medicale esențiale;
  • se reduc numărul de internări în unitățile sanitare cu paturi, precum și costurile legate de intervenții chirurgicale și zile de spitalizare pentru pacienții cu afecțiuni complexe, a căror limitare a capacității de mișcare și a abilității funcționale poate fi recuperată prin activități de fizioterapie.

   Concret, sunt prevăzute drepturi și condiții actualizate, conform legislației în vigoare, pentru fizioterapeuți. Acestea pot avea un impact asupra grupurilor vulnerabile, deoarece serviciile de fizioterapie sunt esențiale pentru recuperarea și întreținerea sănătății acestora.

   Asigurații beneficiază de activități de fizioterapie pe baza recomandărilor medicale, cu sau fără contribuție personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale de aplicare.

   De asemenea, ordonanța de urgență cuprinde norme pentru prevenirea atacurilor cibernetice asupra unităților sanitare și crearea unui registru unic al tuturor unităților sanitare.

   Mai mult, actul normativ mai stabilește măsuri care vizează creșterea accesului pacienților la tratamente esențiale prin achiziționarea medicamentelor imunologice din bugetul alocat programelor naționale de sănătate și includerea medicamentelor contraceptive în lista medicamentelor cu sau fără contribuție personală.

   Nu în ultimul rând, este prevăzută obligația farmaciilor de a raporta datele legate de prescrierea și eliberarea antibioticelor.

 

OUG nr. 66 din 13 iunie 2024 se poate accesa AICI!