Însoțitorul unui minor va fi verificat online la trecerea frontierei!


View access
Public
Alias
insotitorul-unui-minor-va-fi-verificat-online-la-trecerea-frontierei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
995
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-13 08:39:27
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicate în Monitorul Oficial nr. 682 din 29 iulie 2005. În sensul acestei legi, prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor. Prin excepție, cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi.

Legea nr. 329 din 7 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1020 din 8 noiembrie 2023, prevede modificarea art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Însoțitorul minorului trebuie să prezinte, printre altele, și un certificat de cazier judiciar, prin care să demonstreze că n-a săvârșit o serie de infracțiuni. Pentru că certificatul de cazier judiciar are o valabilitate de șase luni, iar în acest intervalul de timp, însoțitorul poate comite una dintre infracțiunile ce nu-i permite să treacă granița împreună cu minorul s-a stabilit prin noul act normativ, ca situația judiciară a însoțitorului să fie verificată online la momentul trecerii frontierei.

Reamintim că în situația în care organele poliției de frontieră constată ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

   Dacă minorul nu este însoțit de cel puțin unul dintre părinți, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinților, organele poliției de frontieră vor anunța de îndată Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care va iniția procedura aplicabilă minorilor neînsoțiți, potrivit legii.

   Copilul poate călători în străinătate însoțit și de o altă persoană majoră, care nu este nici părintele, nici reprezentantul său legal. În mod similar situației în care un părinte călătorește singur cu copilul său, în baza acordului celuilalt părinte, însoțitorul are, în cazul de față, obligația de a avea asupra sa o declarație de acord a ambilor părinți sau a părintelui căruia i-a fost încredințat copilul sau care exercită autoritatea părintească de unul singur ori a reprezentantului legal al copilului.

   Organele poliției de frontieră vor întrerupe, de asemenea, călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 30, în următoarele situații:

 1. însoțitorul este cetățean străin și nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deși în declarația părinților sau, după caz, a reprezentantului legal se menționează că minorul se va reîntoarce împreună cu același însoțitor;
 2. în urma verificării mențiunilor înscrise în Sistemul național de evidență informatizată a cazierului judiciar - ROCRIS de către polițistul de frontieră, acesta constată că însoțitorul a săvârșit anterior una dintre infracțiunile următoare:
  • omor;
  • infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
  • infracțiuni privitoare la traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • lipsire de libertate în mod ilegal;
  • infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori;
  • trafic de țesuturi sau organe umane;
  • infracțiuni de terorism;
 3. însoțitorul este cetățean străin și părăsește teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condițiile legii, cu excepția cazului în care este părinte al minorului și există acordul celuilalt părinte, dat în condițiile prevăzute la art. 30;
 4. însoțitorului sau, după caz, minorului i-a fost limitat, în condițiile prezentei legi, exercițiul dreptului la liberă circulație în străinătate pentru statul de destinație ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună;
 5. însoțitorul nu este persoana căreia i-a fost încredințată de către instanță supravegherea minorului, în condițiile legii penale;
 6. minorul refuză să iasă din țară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani.

   Până acum, legea prevedea că însoțitorul care a săvârșit anterior una dintre infracțiunile din lista de mai sus (care erau așadar înscrise în cazierul judiciar) nu putea fi însoțitor al minorului. Potrivit noii modificări, nu poate fi însoțitor, persoana care în urma verificării mențiunilor înscrise în Sistemul național de evidență informatizată a cazierului judiciar - ROCRIS de către polițistul de frontieră, se constată că a săvârșit anterior una dintre infracțiunile descrise mai sus.

   Așadar, verificarea mențiunilor din cazierul judiciar se va face la frontieră. Polițistul de frontieră va fi cel care va verifica situația judiciară a însoțitorilor adulți ai minorilor, prin intermediul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar - ROCRIS.

   Chiar dacă legea a intrat în vigoare, pentru ca măsura să fie pe deplin aplicabilă, Guvernul trebuie să modifice, în următoarea perioadă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 248 din 20 iulie 2005!