Condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor


View access
Public
Alias
conditiile-de-acordare-a-compensatiei-lunare-pentru-chirie-cuvenite-politistilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
984
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-30 07:25:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Hotărârea nr. 1.001 din 20 octombrie 2023 prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor. Actul normativ a fost publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 957 din 23 octombrie 2023 și pune în aplicare o lege publicată încă din luna mai, Legea nr. 113 din 9 mai 2023.

Principala modificare vizează extinderea ariei teritoriale pentru acordarea chiriei. Astfel polițiștii pot beneficia de compensația pentru chirie și atunci când locuința închiriată se află într-o localitate aflată la o distanță de maximum 70 km față de localitatea unde polițistul a fost numit în prima funcție ori mutat în interesul serviciului.

Printre noile modificări se numără și reglementarea situației când intervin modificări succesive ale raportului de serviciu al polițistului, eliminarea prevederilor referitoare la situația soților despărțiți în fapt, sau introducerea unor prevederi potrivit cărora compensația lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor care au înstrăinat o locuință aflată în proprietatea lor sau a soției/soțului, cu intenția vădită de a beneficia de compensația lunară pentru chirie, similar legislației specifice cadrelor militare.

Totodată, noile prevederi clarifică ce se înțelege prin rată lunară și ce sume pot fi acoperite prin compensația respectivă, ce se întâmplă în situațiile când soțul/soția lucrează într-o altă instituție/autoritate și primește bani pentru locuință, care este plata compensației lunare în cazul concediului de creștere, dar și care sunt documentele pe care polițiștii ce solicită sprijinul pentru plata ratelor trebuie să le aducă.

    Potrivit noului act normativ, polițiștii au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul lunar corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

 • 50% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;
 • 40% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în alte localități decât cele prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere.

    Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chiria aferentă unei locuințe închiriate în respectiva localitate, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

 1. nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;
 2. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 3. unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
 4. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 5. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d).

    Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chiria aferentă unei locuințe închiriate, situată într-o localitate aflată la maximum 70 km față de locul de muncă, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

 1. nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;
 2. nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării săptămânale de la locuința pentru care solicită compensația lunară pentru chirie la locul de muncă;
 3. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține o locuință proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 4. unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
 5. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 6. polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. e);
 7. polițistul care are domiciliul într-o localitate aflată la maximum 70 km de locul de muncă se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu sau deplasarea de la domiciliu la locul de muncă nu permite îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 

Pentru mai mute detalii, accesați forma consolidată a Hotărârii nr. 284 din 7 aprilie 2005!