Certificarea operatorilor aeronavelor de stat


View access
Public
Alias
certificarea-operatorilor-aeronavelor-de-stat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
983
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-30 07:20:20
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Miercuri, în Monitorul Oficial nr. 966 din 25 octombrie 2023, a fost publicat Ordinul nr. M.239 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor privind certificarea operatorilor aeronavelor de stat.

Actul normativ stabilește condițiile generale și specifice pentru eliberarea, modificarea, suspendarea sau revocarea documentelor de certificare pentru operatorii aeronavelor de stat.

Certificarea operatorilor aeronavelor de stat corespunzător cu operațiunile aeriene pe care le desfășoară este atribuția specifică a Ministerului Apărării Naționale și este exercitată prin Autoritatea Aeronautică Militară Națională, denumită în continuare AAMN.

Potrivit actului normativ, procesul de certificare cuprinde următoarele etape:

 • transmiterea solicitării de certificare;
 • evaluarea solicitării de certificare;
 • auditul la fața locului;
 • eliberarea documentului de certificare.

   În etapa de evaluare a documentației-suport, AAMN realizează analiza de fond a documentației prezentate de solicitant în legătură cu operațiunile pe care intenționează să le desfășoare.

   În vederea îndeplinirii sarcinilor de certificare, șeful AAMN nominalizează o comisie de audit. Comisia de audit este formată din minimum două persoane din cadrul AAMN.

   Activitățile de supraveghere continuă exercitate de AAMN includ:

 • audituri programate;
 • audituri neprogramate, în situația unor neconformități care afectează sau ar putea afecta siguranța aeronautică.

   Pe timpul procesului de supraveghere continuă, dacă AAMN identifică neconformități față de cerințele de certificare, la finalizarea auditului la fața locului, se notifică operatorul în legătură cu neconformitățile constatate.

   Neconformitățile se clasifică astfel:

 1. minore, care reprezintă orice nerespectare a cerințelor de certificare care ar putea diminua standardul de siguranță și ar putea pune în pericol siguranța aeronautică, cum ar fi: lipsa documentelor din dosarele arhivate, disfuncții minore ale sistemului de asigurare a calității și/sau ale sistemului de management al siguranței activităților aeronautice, manuale sau proceduri necorespunzătoare, pregătire incompletă a personalului;
 2. majore, care reprezintă orice nerespectare semnificativă a cerințelor de certificare care diminuează standardul de siguranță și pune serios în pericol siguranța aeronautică, cum ar fi: refuzul fără justificare al auditului AAMN sau refuzul prezentării documentelor solicitate, lipsa nominalizării personalului managerial esențial, sistem nefuncțional de înregistrare/ monitorizare a activităților prevăzute în anexa la SAOC.

   Operatorul este responsabil pentru desfășurarea în condiții de siguranță și securitate a operațiunilor aeriene cu aeronave de stat.

   În acest sens, operatorul are următoarele responsabilități și obligații:

 • să asigure instruirea și respectarea de către personalul său a politicilor și procedurilor de siguranță;
 • să transmită AAMN orice modificare la nivelul operatorului, precum și amendamentele la manuale și proceduri;
 • să informeze agenții aeronautici cu care interacționează despre orice modificare a procedurilor care ar putea afecta siguranța activităților aeronautice militare.

   Mai mult, operatorul asigură oricărei persoane autorizate de către AAMN:

 • accesul la orice facilitate, document, înregistrare, proceduri sau alte materiale relevante pentru desfășurarea activităților aeronautice militare;
 • furnizarea, la cerere, de copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte materiale solicitate;
 • furnizarea de explicații verbale, informații relevante, la fața locului în legătură cu obiectul certificării/supravegherii, la cerere;
 • facilitarea realizării de inspecții/audituri sau orice alte evaluări/teste pe care le consideră necesare pentru a se convinge că sunt respectate procedurile aplicabile activităților certificate.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Normele din 12 octombrie 2023!