Noutăți privind eliberarea permisului de conducere internațional


View access
Public
Alias
noutati-privind-eliberarea-permisului-de-conducere-international
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
957
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-09-18 06:49:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Hotărârea nr. 815 din 8 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 a fost publicată marți, în Monitorul nr. 822 din 12 septembrie 2023.

Actul normativ extinde cadrul legal ce stabilește interdicția înmatriculării unor vehicule și reglementează condițiile de emitere a permisului de conducere internațional de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări.

Pe de o parte, reamintim că, în ceea ce privește interdicția înmatriculării autovehiculelor și a remorcilor, dispozițiile anterioare impuneau întrunirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:

  • autovehiculele și remorcile să fie reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate;
  • autovehiculele și remorcile să fie date în urmărire de Inspectoratul General al Poliției Române.

Astfel, această interdicție de înmatriculare nu se aplica și vehiculelor care se află doar în una dintre situațiile expuse.

Noua reglementare prevede însă că autovehiculele și remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate, precum și cele date în urmărire de către structurile Poliției Române ori de către autoritățile altor state nu se înmatriculează.

   Noul act normativ prevede reguli și cu privire la tramvaie, troleibuze, mopede, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și cu privire la vehiculele cu tracțiune animală care se înregistrează de către consiliile locale.

   Astfel, la înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:

  1. fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru vehiculele înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București;
  2. fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază sau, după caz, la Serviciul Român de Informații.

   Nu în ultimul rând, se introduce un nou capitol privind condițiile emiterii permisului de conducere internațional de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

   Permisul de conducere internațional (PIC) este un document solicitat conducătorilor auto în statele cu care nu există acorduri/convenții internaționale de recunoaștere a permiselor de conducere naționale. Concret, PIC reprezintă o traducere legalizată a permisului național în 7 limbi de circulație internațională.

   Pe teritoriul respectivelor state, PIC este valabil numai însoțit de permisul național de conducere, valabilitatea sa neputând depăși pe cea a permisului național.

   Prin adoptarea acestui act normativ se stabilesc  așadar condițiile emiterii de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări a permisului de conducere internațional (PIC).

   Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate elibera permise de conducere internaționale numai persoanelor care posedă un permis de conducere românesc aflat în termen de valabilitate administrativă și al căror drept de conducere nu este suspendat sau anulat.

   Actul normativ mai prevede că verificarea îndeplinirii condițiilor se realizează de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

   Permisul de conducere internațional este valabil până la expirarea valabilității administrative a permisului de conducere românesc, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii acestuia.

   Forma, conținutul și procedura emiterii permisului de conducere internațional se vor stabili prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Forma consolidată a Regulamentului se poate accesa AICI!