Asistența religioasă în Armata României


View access
Public
Alias
asistenta-religioasa-in-armata-romaniei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
935
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-07 07:37:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 704 din 1 august 2023, a fost publicat Ordinul nr. M.158 din 25 iulie 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind asistența religioasă în Armata României, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.2/2014.

Regulamentul stabilește modul de organizare și funcționare a structurilor de asistență religioasă, participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, precum și normele privind aprecierea de serviciu, recrutarea, selecționarea, încadrarea, evidența, recompensele și sancțiunile preoților militari din Ministerul Apărării Naționale.

În Ministerul Apărării Naționale funcționează Secția de asistență religioasă, ca structură specializată, în compunerea Statului Major al Apărării, și este responsabilă de coordonarea asistenței religioase în Armata României.

Secția de asistență religioasă este compusă din următoarele entități organizaționale:

 • inspector general și șef al Secției de asistență religioasă;
 • locțiitor al șefului Secției de asistență religioasă;
 • asistență religioasă ortodoxă;
 • asistență religioasă romano-catolică;
 • asistență religioasă pentru alianța evanghelică;
 • administrativ.

   Preoții militari însoțesc structurile militare ce participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român cu acordul scris/binecuvântarea conducătorilor bisericilor/cultelor legal constituite care i-au recomandat.

   Pe durata participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, preoții militari în cauză nu sunt personal combatant și sunt asimilați corpului ofițerilor cu gradul corespunzător funcției prevăzute în statul de organizare al structurii militare pe care o însoțesc.

   Noul act normativ introduce dispoziții referitoare la recrutarea, selecția și încadrarea preoților militari.

   Încadrarea funcțiilor de preoți militari se face prin concurs, potrivit legii. Pentru funcțiile de preoți militari ortodocși, concursul se organizează prin grija inspectorului general și șef al Secției de asistență religioasă, după obținerea binecuvântării Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române.

   Funcțiile se pot ocupa, în raport cu decizia ierarhului locului, astfel:

 • prin recrutare și selecție, din rândul preoților civili;
 • prin selecție, din rândul preoților militari.

   Potrivit completărilor aduse, candidații din rândul preoților civili trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

 1. să aibă numai cetățenia română;
 2. să aibă vârsta cuprinsă între 25 de ani și 45 de ani, împliniți, până la data organizării concursului;
 3. să fie licențiați în teologie pastorală;
 4. să fie hirotoniți sau ordinați, după caz;
 5. să aibă minimum 2 ani de activitate bisericească;
 6. să aibă recomandarea unui cult legal constituit, emisă în scris de către șeful acestuia, în baza criteriilor interne ale cultului respectiv. În cazul preoților ortodocși, să aibă binecuvântarea scrisă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române;
 7. să fie apți psihologic și medical, conform baremelor stabilite pentru ofițerii în activitate.

   Preoților militari li se pot acorda decorații, medalii, titluri de onoare, ordine militare, ranguri și distincții bisericești, recompense morale și materiale potrivit reglementărilor militare și bisericești.

   Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea atribuțiilor funcționale sau încălcarea regulilor de conviețuire socială, preoții militari pot fi sancționați disciplinar, conform prezentului regulament și/sau regulamentelor ecleziastice, potrivit canoanelor și legiuirilor bisericești, de către comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrați, inspectorul general și șef al Secției asistență religioasă sau autoritatea eclesiastică în a cărei jurisdicție se află, după caz.

    Orice abatere disciplinară a preoților militari este adusă la cunoștința inspectorului general și șef al Secției de asistență religioasă prin grija comandanților/șefilor unităților militare în care aceștia își desfășoară activitatea. În cazul în care abaterea are conotații penale și face obiectul unor sancțiuni canonice, ea este adusă și la cunoștința autorității ecleziastice în a cărei sferă de competență canonică se găsește cel în cauză, prin Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române.

   Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrați preoții militari și inspectorul general și șef al Secției asistență religioasă sunt:

 1. avertisment;
 2. mustrare scrisă;
 3. diminuarea soldei de funcție cu un procent de până la 10%, pe o perioadă de o lună, două luni sau trei luni;
 4. încetarea calității de preot militar, în condițiile legii.

   Nu în ultimul rând, menționăm că, după numirea în prima funcție, preoții militari participă la Cursul de bază pentru preoți militari, organizat în cadrul Universității Naționale de Apărare «Carol I».

 

 

Pentru detalii, accesați forma consolidată a Regulamentului!