Limitele speciale ale pedepselor, majorate în Codul penal actualizat!


View access
Public
Alias
limitele-speciale-ale-pedepselor-majorate-in-codul-penal-actualizat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
932
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-07-31 11:06:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 248 din 20 iulie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Actul legislativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023 și își produce efectele începând cu data de 24 iulie 2023. Potrivit Codului penal, legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni. Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.

     Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită. Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată în afara limitelor generale ale acesteia.

     Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

     Legiutorul aduce o serie de clarificări în materia limitelor speciale ale pedepselor aferente unora dintre infracțiunile cuprinse în Codul penal.

     Referitor la omorul calificat, este introdusă o nouă împrejurare care determină aplicarea pedepsei cu detenţiunea pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Astfel, omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări se pedepsește ca mai sus:

 1. cu premeditare;
 2. din interes material;
 3. pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;
 4. pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
 5. de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
 6. asupra a două sau mai multor persoane;
 7. asupra unei femei gravide;
 8. prin cruzimi,
 9. profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze.

     Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Limitele speciale ale pedepsei se majorează, odată cu Legea nr. 248/2023, cu o treime atunci când:

 1. victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
 2. victima este un minor;
 3. fapta este săvârşită în public;
 4. făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanţă sau un animal ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

     De asemenea, participarea la o încăierare se pedepseşte acum cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

     Tâlhăria calificată este săvârşită în următoarele împrejurări:

 1. prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;
 2. prin simularea de calităţi oficiale;
 3. de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
 4. în timpul nopţii;
 5. într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;
 6. prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
 7. profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze.

    În ceea ce privește ultrajul, legiutorul modifică dispozițiile, menționând că faptele prevăzute la alin. (1)-(3) ale art. 257 din Codul penal, comise asupra unui poliţist sau militar, precum şi asupra personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa privativă de libertate prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.

Restul modificărilor aduse de Legea nr. 248/2023, cuprinse în forma actualizată a Codului penal - AICI