Sprijinirea culturii de film și producției de film în România


View access
Public
Alias
sprijinirea-culturii-de-film-si-productiei-de-film-in-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
886
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-29 05:52:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul României a adoptat în ședința de miercurea trecută Ordonanța de urgență nr. 39 din 24 mai 2023 privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023.

Măsurile instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România adoptate prin acest act normativ se referă, în principal, la următoarele:

  • înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, instituție subordonată Ministerului Culturii;
  • transferul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice instituită prin Hotărârea nr. 421 din 13 iunie 2018 din administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în administrarea Oficiului de Film și Investiții Culturale;
  • prelungirea perioadei de aplicare a legislației curente a schemei de ajutor de stat până la 31 decembrie 2024.

Actul normativ prevede așadar, înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, instituție publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, prin fuziunea prin contopire a Studioului de Creație Cinematografică din București și a Studioului Video Art, instituții publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii, care se desființează.

   În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, la propunerea Ministerului Culturii, se va aproba hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Oficiului. În OUG se menționează că înființarea Oficiului, respectiv desființarea prin fuziune a instituțiilor publice prevăzute mai sus vor produce efecte juridice la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Oficiului.

   Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

   Finanțarea schemelor de ajutor de stat și a altor programe de finanțare gestionate de Oficiu se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limitele creditelor bugetare și de angajament aprobate sau din veniturile proprii.

   OUG nr. 39 din 24 mai 2023 modifică și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021.

   Prin aceste modificări se realizează transferul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice din administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în administrarea Oficiului de Film și Investiții Culturale.

   Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul de Film și Investiții Culturale, în calitate de administrator al schemei, preia de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, pe bază de protocol de predare-preluare: toate acordurile de finanțare existente, cererile de ajutor depuse de aplicanți, cererile de plată, procesele-verbale și documentele emise de Comisia de Film în România, rapoartele de audit, întreaga documentație aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deține, dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată al căror obiect vizează derularea schemei de ajutor de stat, precum și elementele patrimoniale aferente schemei de ajutor de stat

   Totodată, noul act normativ instituie și prelungirea perioadei de aplicare schemei de ajutor de stat până la 31 decembrie 2024. Prin prelungirea schemei de ajutor de stat se estimează atragerea unor investiții directe în domeniul producției de opere audiovizuale, dar și în domeniile culturale conexe.

   Reamintim că, potrivit Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, prin acordarea ajutoarelor de stat se urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;
  • susținerea producătorilor de film, în vederea creșterii producției autohtone de film;
  • crearea de noi locuri de muncă în industriile creative și cele conexe;
  • promovarea identității culturale naționale, a minorităților naționale din România, a destinațiilor și obiectivelor turistice autohtone prin realizarea filmelor și promovarea în circuitul mondial de valori;
  • sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

   Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, schema de ajutor de stat se află într-un blocaj administrativ încă din februarie 2021, cererile de plată depuse pentru proiectele implementate nefiind analizate și făcând România al doilea stat din Europa în care nu funcționează un astfel de program.

   Începând cu data de 30 septembrie 2023, Oficiul de Film și Investiții Culturale va relua analiza proiectelor depuse, va analiza rapoartele de audit și va deconta cererile de plată pentru proiectele aprobate în sesiunile 2018 – 2020.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 39 din 24 mai 2023!