Primele pentru asigurarea obligatorie a locuinței se vor majora din noiembrie


View access
Public
Alias
primele-pentru-asigurarea-obligatorie-a-locuintei-se-vor-majora-din-noiembrie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
878
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-15 07:41:44
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Legislația privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor a fost modificată. Președintele României a promulgat, recent, actul normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008. Cu toate acestea, subliniem faptul că, deși Legea nr. 115 din 10 mai 2023 a fost deja publicată joi, în Monitorul Oficial nr. 403 din 11 mai 2023, ea va intra în vigoare la 6 luni de la publicare, mai exact în data de 11 noiembrie 2023.

Printre altele, noul act normativ are ca obiect de reglementare:

  • posibilitatea încheierii contractului PAD în cadrul aceluiași contract cu alte asigurări facultative emise de alți asigurători în sistem de coasigurare;
  • clarificarea obligativității încheierii contractului PAD pentru toate imobilele cu destinația de locuințe, indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate în acest scop:
  • modificarea unor prevederi cu privire la dreptul de despăgubire în cazul construcțiilor la care au fost realizate modificări neautorizate asupra structurii de rezistență;
  • stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat contractul PAD.

În momentul de față, sumele asigurate, dar și prima de asigurare ce trebuie plătită pentru încheierea unei polițe PAD sunt exprimate în euro. Noua reglementare prevede o majorare a sumelor și totodată exprimarea lor în moneda națională.

   Astfel, pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul legii, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, va fi din data de 11 noiembrie 2023:

  1. 100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A;
  2. 50.000 lei, pentru fiecare locuință de tip B.

   Primele anuale cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute mai sus, denumite în continuare prime obligatorii, vor fi  următoarele:

  • 130 lei, pentru suma prevăzută la lit. a);
  • 50 lei, pentru suma prevăzută la lit. b).

   În cuprinsul legii, se menționează că dezastrul natural este forma de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale.

   Legea mai menționează că persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condițiile legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință.

   Noua lege prevede că în cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop; în acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte.

   Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

   Cu titlu de noutate, legea prevede că pentru clădirile încadrate în clasa I de risc seismic, va putea fi încheiată o asigurare facultativă. În mod obișnuit, asigurarea facultativă se poate încheia acum numai dacă există deja o asigurare obligatorie, însă clădirile cu risc seismic mare nu pot fi acoperite de polița PAD înainte de a fi consolidate.

   O altă noutate se referă la faptul că asigurarea obligatorie ar urma să poată fi emisă și pentru perioade mai lungi de un an, în condițiile stabilite între asigurător și asigurat, dar numai în multiplu de 12 luni.

   Astfel, contractul PAD va fi valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare.

   În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea vor intra în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.

   Așa cum am menționat, contractul PAD va putea fi emis, cu acordul părților, și pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni, iar condițiile încetării valabilității contractelor de asigurare PAD încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni vor fi cele stabilite prin acordul părților în contractul de asigurare.

   În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.

   O altă prevedere introdusă va încuraja punerea în aplicare a sancțiunilor, întrucât amenzile contravenționale pentru neasigurarea locuințelor se vor duce în cotă de 100% la bugetul autorităților locale din localitatea de domiciliu a contravenientului.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 260 din 4 noiembrie 2008, în forma care va intra în vigoare în data de 11 noiembrie 2023!