Modificări privind activitatea psihologilor din România


View access
Public
Alias
modificari-privind-activitatea-psihologilor-din-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
874
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-15 05:02:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Activitatea psihologilor din România a suferit recent numeroase modificări și completări. Astfel, miercuri, în Monitorul Oficial nr. 400 din 10 mai 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 1 din 8 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018.

Joi, în Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2023, au fost publicate Hotărârea nr. 2 din 8 aprilie 2023 pentru aprobarea Normelor privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, Hotărârea nr. 3 din 8 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Codului de procedură disciplinară, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018 și Hotărârea nr. 4 din 8 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România stabilește și detaliază procedurile de organizare și funcționare ale forurilor de conducere ale Psihologilor din România, precum și ale forurilor de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului, în exercitarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor Colegiului, forurile de conducere ale Colegiului și forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului emit acte decizionale, conform prevederilor legale, după cum urmează:

 • Convenția națională - hotărâri;
 • Consiliul Colegiului - hotărâri;
 • Comitetul director - hotărâri;
 • președintele Colegiului - dispoziții;
 • Convenția filialei teritoriale - hotărâri;
 • Comitetul filialei teritoriale - hotărâri;
 • președintele filialei teritoriale - dispoziții.

    Potrivit noului act normativ, forurile de conducere ale Colegiului și, respectiv, ale filialelor teritoriale pot adopta hotărâri prin vot deschis sau vot secret, în ședințe cu participare fizică directă sau cu participare la distanță - prin mijloace electronice, în ședințe desfășurate sincron sau asincron - cu vot electronic sau prin corespondență, potrivit procedurilor aprobate de către Consiliul Colegiului.

    Dispozițiile de convocare a ședințelor forurilor de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale ale Colegiului se publică pe pagina de internet a Colegiului și se transmit, cu respectarea termenelor legale, membrilor forurilor de conducere pe adresa de corespondență electronică comunicată de către aceștia și înscrisă în baza de date a Colegiului. Suplimentar, convocarea ședințelor Convenției naționale a Colegiului se realizează și prin publicarea dispoziției de convocare în mass-media, cu cel puțin 3 luni înainte de data ședințelor.

    Comunicarea de către fiecare dintre membrii Colegiului către Colegiu a adreselor de corespondență electronică și a numerelor de telefon de contact, cu solicitarea de a fi înscrise în baza de date a Colegiului, reprezintă o obligație profesională.

    Anterior desfășurării ședințelor forurilor de conducere ale Colegiului și, respectiv, ale filialelor teritoriale se procedează la verificarea identității și a statutului de membru cu drepturi depline al Colegiului Psihologilor din România, pentru membrii respectivului for.

    Potrivit regulamentului, prin membru cu drepturi depline al Colegiului se înțelege psihologul cu drept de liberă practică care nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, referitoare la suspendarea dreptului de liberă practică.

    Reamintim că, dreptul de liberă practică se suspendă:

 • temporar, la cererea persoanei înscrise;
 • după 6 luni de neplată, fără justificare, a cotizației anuale către Colegiul Psihologilor din România, până la achitarea ei integrală;
 • cu titlu de sancțiune disciplinară, pe toată durata sancțiunii;
 • pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă.

    Ședințele forurilor de conducere ale Colegiului și, respectiv, ale filialelor teritoriale încep în mod obligatoriu cu constatarea condiției de cvorum.

    În ședințele desfășurate asincron votul se poate exprima doar pe forma finală a documentelor supuse votului, respectiv pe conținutul documentelor obținut după epuizarea dezbaterilor cu privire la acesta.

    Toate ședințele forurilor de conducere ale Colegiului sau ale filialelor teritoriale, desfășurate sincron, cu interacțiunea directă a membrilor, sunt înregistrate audio-video. Dacă din motive tehnice nu este posibilă realizarea înregistrării audio-video, ședințele vor fi înregistrate exclusiv audio. Înregistrările realizate vor fi arhivate de către Secretariatul Colegiului și au un termen de păstrare de 10 ani.

    Cu privire la regimul incompatibilităților și conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, Hotărârea nr. 2 din 8 aprilie 2023 prevede că integritatea membrilor forurilor de conducere și a membrilor organelor de control ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiul, este esențială pentru desfășurarea activității Colegiului Psihologilor din România.

    Astfel, se vor afla în situația de incompatibilitate persoanele care dețin concomitent două sau mai multe calități, după cum urmează:

 1. calitatea de președinte al Colegiului este incompatibilă cu calitatea de membru în cadrul comisiilor Comitetului director al Colegiului, calitatea de președinte de filială teritorială a Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului;
 2. calitatea de membru al comisiilor Comitetului director al Colegiului este incompatibilă cu calitatea de președinte al Colegiului, calitatea de președinte de filială teritorială a Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului;
 3. calitatea de președinte de filială teritorială a Colegiului este incompatibilă cu calitatea de membru în Comitetul director al Colegiului, calitatea de președinte al Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului.

    Suplimentar față de situațiile de incompatibilitate prevăzute la lit. b., membrii Comisiei de metodologie din cadrul Comitetului director al Colegiului sunt incompatibili și în următoarele situații:

 1. dacă dețin concomitent și calitatea de asociat sau de administrator al unui producător, distribuitor sau furnizor de metode și tehnici de evaluare și/sau asistență psihologică;
 2. dacă obțin venituri cu titlu de drepturi de autor pentru opere de creație intelectuală constând în metode și tehnici de evaluare și/sau asistență psihologică avizate de către Comisia de metodologie;
 3. dețin calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al unei persoane care are calitatea de asociat sau de administrator al unui producător, distribuitor sau furnizor de metode și tehnici de evaluare și/sau asistență psihologică.