Acordarea de sprijin şi asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite


View access
Public
Alias
acordarea-de-sprijin-si-asistenta-umanitara-cetatenilor-straini-sau-apatrizilor-aflati-in-situatii-deosebite
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
865
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-02 05:25:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de miercuri, 26 aprilie 2023, Executivul României a adoptat Hotărârea nr. 368 din 26 aprilie 2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Actul normativ a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 354 din 26 aprilie 2023 și modifică legislația privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Astfel, sunt prevăzute cuantumurile sumelor forfetare, precum și condițiile și noul mecanism de acordare a acestora care se vor aplica începând cu data de 1 mai 2023, potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 din 27 februarie 2022.

Potrivit noilor modificări, cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:

 • pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană.
 • începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.

    De asemenea, se modifică și condițiile de acordare a acestor sume forfetare după cum urmează:

 1. pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.
 2. pentru următoarele 3 luni:
  • solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
  • să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
 • în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau
 • în calitate de audienți, sau
 • să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.
 1. începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:
  • solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;
  • să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

    Mecanismul pentru decontarea sumei forfetare care acoperă cheltuielile de cazare/ hrană în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare prevede:

 • solicitanții trebuie să depună o cerere la primărie, iar primăria verifică prin aplicația informatică dacă persoana este beneficiar de protecție temporară și îndeplinește condițiile referitoare la înregistrarea/încadrarea în muncă și înscrierea copiilor în unități de învățământ și ulterior îi repartizează în locațiile stabilite prin hotărârile comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență.
 • unitățile care asigură cazarea transmit primăriilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară solicitarea de decontare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 368 din 26 aprilie 2023!