Tichete de masă/ tichete de creșă/ tichete culturale – valorile stabilite pentru anul 2023


View access
Public
Alias
tichete-de-masa-tichete-de-cresa-tichete-culturale-valorile-stabilite-pentru-anul-2023
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
852
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-03 13:23:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018, reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul actului normativ, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.

     Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea nr. 1.045 din 28 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, nr. 24 din 9 ianuarie 2019 prevăd ca biletele de valoare să poată fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.

     Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaţilor evidenţiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită „Tichete de masă“, „Tichete cadou“, „Tichete de creşă“, „Tichete culturale“ sau „Vouchere de vacanţă“, după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.

     Potrivit art. 33 din norme, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte prin înmulţirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creşterii preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019, şi nivelul mediu al aceluiaşi indice pe penultimul semestru.

     În acest sens, Ministerul Finanțelor, alături de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și de Ministerul Culturii emit 3 ordine comune care stabilesc valorile nominale indexate ale biletelor de valoare (tichetele de masă, cele de creșă și cele culturale).

     Astfel, Ordinul nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023 dispune ca, pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, să nu poată depăşi cuantumul de 30 de lei.

     Totodată, este emis și Ordinul nr. 1.098/2.748/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023, care prevede ca, pentru semestrul I al anului 2023, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, să fie de maximum 200 de lei/lună, respectiv de maximum 400 de lei/ eveniment.

     Așa cum prevede art. 21 din Legea nr. 165/2018, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale. Bunurile şi serviciile culturale pot fi:

  1. abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
  2. cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

     În ceea ce privesc tichetele de creșă, este emis Ordinul nr. 1.121/655/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2023. Acesta prevede, în art. 1, că pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 600 lei.

     Legiutorul menționează, în dreptul fiecărei categorii de bonuri de valoare, că valorile nominale stabilite pentru fiecare se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 şi septembrie 2023.

Pentru a accesa reglementările din Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare – click AICI