Sistemul de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile


View access
Public
Alias
sistemul-de-garantie-returnare-pentru-ambalaje-primare-nereutilizabile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
763
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-28 05:53:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 1120 din 21 noiembrie 2022, s-a republicat Hotărârea nr. 1.074 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Actul normativ are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru implementarea pe întreg teritoriul României a sistemului de garanție-returnare, denumit în continuare SGR, aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.

De la data intrării în funcțiune a SGR, obligațiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor provenite de la ambalajele SGR se vor îndeplini exclusiv în cadrul SGR.

Actul normativ prevede că începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel național, va fi obligatoriu tuturor producătorilor și comercianților în condițiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul național, cât și produselor importate sau achiziționate intracomunitar, în condiții nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcționarea sistemului și tarifele impuse acestora de către administratorul SGR.

Astfel, producătorii care introduc pe piața națională produse ambalate precum cele menționate mai sus, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

  • 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;
  • 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025;
  • 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.

   Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piața națională și numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referință și va fi verificat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

   Garanția reprezintă suma plătită de către consumatorul sau utilizatorul final la momentul achiziționării unui produs în ambalaj SGR, separată de prețul produsului, gestionată în cadrul sistemului de garanție-returnare prin intermediul administratorului SGR și care este restituită integral consumatorului sau utilizatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare.

   Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, comercianții sunt obligați să perceapă garanția de la consumatorii sau utilizatorii finali.

   Actul normativ prevede și faptul că începând cu data intrării în funcțiune a SGR, valoarea garanției este în cuantum de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaj SGR.

   Comercianții HoReCa au obligația să perceapă garanția de la consumatorii finali pentru produsele în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare și să nu perceapă garanția pentru produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare.

   Ambalajele SGR ale produselor consumate la locul structurii de vânzare a comercianților HoReCa vor fi preluate și gestionate de către administratorul SGR în cadrul sistemului de garanție-returnare în aceeași manieră cu cele colectate din cadrul punctelor de returnare.

   Comercianții HoReCa nu au obligația de a organiza puncte de returnare și nu li se va plăti de către administratorul SGR tariful de gestionare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 1.074 din 4 octombrie 2021, republicată!