Noi completări aduse Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului!


View access
Public
Alias
noi-completari-aduse-legii-nr-360-2002-privind-statutul-politistului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
744
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-31 14:59:31
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, act emis de Parlament și publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002, prevede că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului. Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite. Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri prevăzute în prezentul statut.

     Totodată, poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

     Guvernul României a emis în data de 28 octombrie 2022 Ordonanța de urgență nr. 142 din 28 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Actul se regăsește în Monitorul Oficial nr. 1049 din 28 octombrie 2022 și aduce o serie de completări în sfera selecționării și pregătirii polițiștilor, precum și în cea a obținerii gradelor profesionale și încadrării polițiștilor în categorii și grade profesionale.

     Astfel, potrivit alineatului (1^4) al articolului 10 din lege, agenții de poliţie care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, prevăzut la art. 9 alin. (1^1) din același act normativ, destinat formării iniţiale a ofiţerilor de poliţie, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situaţie în care li se acordă drepturile prevăzute la art. 57 alin. (1) şi (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

     Articolul 21 din Legea nr. 360/2002 dispune ca absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne să i se acorde gradul profesional de subinspector de poliţie şi să fie încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi absolvenţilor programelor de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne.

      Legiutorul introduce o excepție care menționează că agentului de poliţie care a absolvit programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizat în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5) şi (7) din articolul 21 din lege.

     Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) din lege şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

  1. sub 5 ani - subinspector de poliţie;
  2. între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
  3. peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

     Acestor polițiști nu li se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puţin 5 ani de la numirea în funcţie la unitatea în care sunt repartizați după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofiţer. Prin excepţie, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiaşi unităţi sau în situaţia în care intervine reorganizarea unităţii.

     Pentru a consulta modificările aduse în sfera recompenselor, răspunderii juridice, precum și a sancțiunilor – click AICI