Drepturi suplimentare pentru salariați și pentru funcționarii publici


View access
Public
Alias
drepturi-suplimentare-pentru-salariati-si-pentru-functionarii-publici
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
741
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-24 06:42:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Codul Muncii și Codul administrativ au fost recent actualizate cu prevederi favorabile angajaților, printr-o lege care a intrat deja în vigoare. Este vorba despre Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 19 octombrie 2022.

Acordarea de informații suplimentare candidaților și salariaților, introducerea contractului individual de muncă cu fracțiune de normă și program individualizat, introducerea dreptului la concediul de îngrijitor, introducerea posibilității absentării de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, stabilirea unui regim sancționator privind nerespectarea drepturilor și/sau obligațiilor nou introduce sunt câteva din principalele noutăți instituite prin Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022.

Referitor la punerea la dispoziția salariaților a unui pachet de informații actualizate și extinse, menționam că noua reglementare prevede că persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va primi și următoarele informații:

 • dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
 • referitor la salariu, va trebui menționată expres și metoda de plată;
 • în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
 • în cazul perioadei de probă, va fi necesar să se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;
 • dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • avantajele precum suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz.
 • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.

  O altă noutate se referă la faptul că angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

  Atunci când programul individualizat de muncă are o durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul să revină la programul inițial anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanțelor care au condus la stabilirea programului individualizat.

  Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru se înțelege posibilitatea salariaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

  O altă noutate se referă la faptul că angajatorul are obligația acordării salariatului a concediului de îngrijitor în vederea îngrijirii sau oferirii de sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

  Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății.

  De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

  Absentarea de la locul de muncă însă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

  O altă noutate importantă se referă la funcționarii publici. Codul administrativ prevede acum posibilitatea ca funcționarii publici să poată cere să lucreze în telemuncă, însă doar pentru cinci zile pe lună și dacă sunt îndeplinite anumite criterii. Astfel, vor putea beneficia de acest drept doar:

 • funcționarii publici care au copii până la 11 ani;
 • funcționarii publici care acordă îngrijire unei rude cu care locuiește în aceeași gospodărie;
 • funcționarii publici care au stare de sănătate care nu le permite deplasarea la sediul autorității sau instituției publice din cauze determinate de boli grave ori într-o situație de graviditate, ambele confirmate prin adeverință medicală;
 • funcționarii publici care desfășoară o activitate dintre cele stabilite de conducătorul autorității ori instituției publice ca putând fi realizată în regim de telemuncă.

  Modificările ce vizează Codul administrativ se vor aplica în 15 zile lucrătoare de la intrarea legii în vigoare, adică din data de 11 noiembrie 2022.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022!