Asistenții judecătorului își continuă activitatea!


View access
Public
Alias
asistentii-judecatorului-isi-continua-activitatea
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
721
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-26 05:49:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Miercuri, 21 septembrie 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 127 din 21 septembrie 2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii. Actul normativ a fost publicat a doua zi în Monitorul Oficial nr. 931 din 22 septembrie 2022.

Prin această ordonanță de urgență sunt adoptate măsuri urgente care să permită continuarea activității personalului asistenților judecătorului, respectiv a celor 165 de experți externi selectați în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componența de instanțe judecătorești”, implementat în prezent de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). 

Reamintim că experții în implementare din proiect au fost încadrați în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, raporturile de muncă ale acestora urmând să înceteze la data de 30 septembrie 2022.

Potrivit proiectului, în vederea testării modelului de management standard integrat conceput, cei 165 experți externi în implementare au funcționat ca personal suport pentru judecători și au desfășurat activități specifice, din perspectiva partajării atribuțiilor non judiciare la nivelul personalului instanțelor judecătorești.

Experții în implementare (asistenți ai judecătorilor) au fost repartizați pe lângă judecătorii desemnați din cadrul instanțelor pilot, realizând activități specifice, în funcție de necesitățile concrete, potrivit sarcinilor trasate de judecătorii menționați anterior.

    Astfel, asistentul de judecător s-a alăturat, în cadrul exercițiului pilot, echipei formate din judecător și grefierul de ședință, cu scopul de a sprijini activitatea judecătorului, dar și a grefierului, prin preluarea unor sarcini de documentare, sinteză și redactare.

    Așadar, luând în considerare că experții în implementare din proiect au fost încadrați în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, iar raporturile de muncă ale acestora urmează să înceteze la finalul lunii septembrie 2022, prin noul act normativ, se reglementează următoarele:

  • suplimentarea statului de funcții al Consiliului Superior al Magistraturii prin înființarea unui număr de 165 de posturi de experți juriști, personal contractual;
  • preluarea, începând cu data de 1 octombrie 2022, a experților în implementare-asistenți ai judecătorului în cadrul organigramei Consiliului Superior al Magistraturii;
  • salariul lunar al acestei categorii de personal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de grefier-șef cabinet, prevăzută la Anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

    În preambulul actului normativ se menționează că o lipsă de continuitate a activității personalului anterior menționat, până la adoptarea statutului acestuia, este de natură să producă consecințe negative atât asupra activității instanțelor, cât şi din perspectiva sustenabilității rezultatelor proiectului implementat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    Mai mult, se apreciază că până la reglementarea statutului asistentului judecătorului, în lipsa unor măsuri legislative care să permită continuarea raporturilor contractuale ale persoanelor care au exercitat, pe durata derulării proiectului, atribuțiile preconizate pentru această categorie de personal, experiența acumulată ar fi în mod evident pierdută, resursele financiare şi umane implicate în formarea acestor persoane fiind irosite, iar lipsa de continuitate în activitatea acestei categorii de personal ar vulnerabiliza rezultatele proiectului implementat de Consiliul Superior al Magistraturii.           

    În acest sens se concluzionează că în conformitate cu obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022 – 2025 și Planul de acțiune aferent acesteia, este necesar a se asigura continuitatea activității personalului asistenților judecătorului, până la adoptarea statutului acestora în sensul asigurării sustenabilității proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componența de instanțe judecătorești”.

 

Pentru mai multe detalii, accesați OUG 127/2022!