Reglementare unitară privind publicarea anunțurilor de concurs pe site-ul ANFP


View access
Public
Alias
reglementare-unitara-privind-publicarea-anunturilor-de-concurs-pe-site-ul-anfp
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
693
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-08 05:52:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022 a fost publicat Ordinul nr. 530 din 26 iulie 2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Scopul acestor instrucțiuni este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă autorităților și instituțiilor publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante, în vederea publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice au obligația de a înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție sau de conducere temporar vacante prin completarea și transmiterea în format online, în condițiile noilor instrucțiuni, a informațiilor necesare publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției, utilizând aplicația din domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici.

Publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției se va face cu cel puțin:

  • 30 de zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție sau de conducere vacante, precum și pentru concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă,
  • 15 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție temporar vacante,
  • 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2022,
  • respectiv cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022.

Data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției va fi aceeași cu data publicării anunțului de concurs pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice vor desemna o persoană responsabilă cu completarea și transmiterea către Agenție, în format online, utilizând aplicația din domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, a înștiințării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

 

Pentru detalii legate de modalitatea de completare în format online a informațiilor cuprinse în anunțul de concurs, accesați Instrucțiunile din 26 iulie 2022.