Executarea silită la distanță


View access
Public
Alias
executarea-silita-la-distanta
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
631
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-16 05:42:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a emis recent un ordin care stabilește noua procedura de executare silită de la distanță.

Concret, în Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 878 din 3 mai 2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, act normativ care a intrat în vigoare a doua zi de la publicare.

Potrivit procedurii, pentru stingerea creanțelor fiscale, precum și a creanțelor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituții sau autorități publice, după expirarea termenelor prevăzute de Codul de procedură fiscală, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin înființarea popririi asupra disponibilităților bănești existente în acestea.

În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente.

Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii.

Zilnic, organele fiscale competente, transmit electronic adresele de înființare a popririi către Unitatea de Imprimare Rapidă (U.I.R.), în vederea procesării acestora.

Pentru comunicarea adreselor de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicațiile informatice existente, pentru creanțele gestionate în aceste sisteme și pentru fiecare instituție de credit, unde debitorul are deschise conturi.

   În acest sens, organele fiscale competente vor transmite datele cuprinse în acestea către U.I.R., urmând procedura existentă privind transmiterea documentelor pentru tipărire/spațiul privat virtual.

   După procesarea și validarea de către U.I.R. a informațiilor cuprinse în adresele de înființare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia și prelucrează aceste informații și le comunică instituțiilor de credit prin intermediul platformei e-Popriri. Operațiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare sunt gestionate în funcție de numărul de evidență a plății.

   Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informațiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să fie analizate în contextul respectării prevederilor legale de către instituțiile de credit, cum ar fi atragerea răspunderii solidare sau sancționarea acestora, după caz.

   Schimbul de mesaje cu instituțiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri.

   După primirea adresei de înființare a popririi, precum și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, instituțiile de credit transmit un mesaj în format .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, cu sumele pe care le pot plăti ca urmare a înființării popririi. Aceste informații se transmit într-un singur fișier, astfel:

  • până la ora 17.00 a următoarei zile bancare celei în care a fost comunicată adresa de înființare a popririi;
  • până la ora 17.00 a următoarei zile bancare celei în care au fost încasate sume în conturile deschise de debitori.

   Mesajul transmis de instituțiile de credit cu sumele pe care le pot plăti trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

  • numărul de evidență a plății aferent adresei de înființare a popririi;
  • codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înființat poprirea;
  • suma pe care o poate plăti;
  • orice alte informații relevante pentru identificarea sumelor care pot fi plătite de instituțiile de credit.

   Nu în ultimul rând, menționăm că vechea procedură aparținând Ministerului Finanțelor a fost deja abrogată miercuri, prin Ordinul nr. 1.112 din 5 mai 2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, fapt pentru care și Ordinul nr. 878 din 3 mai 2022 a intrat în vigoare tot miercuri, 11 mai 2022.

 

Procedura din 3 mai 2022 poate fi accesată AICI!