Procedura de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate


View access
Public
Alias
procedura-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
628
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-08 16:22:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis Ordinul nr. 743 din 4 mai 2022 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi" POCU/605/3/1/130164. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 447 din 5 mai 2022.

     Prevederile Procedurii de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, denumită în continuare procedură, se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164, denumit în continuare proiect, implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.

     Potrivit art. 2 din procedură, ea descrie modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor în vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, aşa cum este aceasta definită la art. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Beneficiază de decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă angajatorii care au încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată cel puţin o persoană cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizând creşterea şanselor de ocupare, fiind înregistrată la agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi care face parte din grupul-ţintă al proiectului.  Angajatorul care beneficiază de decontarea sumelor de bani în vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi are obligaţia de a asigura menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia pentru o perioadă de minimum 12 luni. În cazul în care angajatorul beneficiază cumulativ de măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de sprijin sub forma decontării sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, obligaţia de a asigura menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu este pentru o perioadă de 18 luni.

     Pentru a putea solicita decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă angajatorul:

  1. trebuie să aibă cel puţin o persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) din procedură;
  2. trebuie să facă dovada finalizării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă.

     Un angajator poate solicita decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la mai multe locuri de muncă, cu condiţia ca pentru fiecare dintre acestea să existe cel puţin o persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă cu respectarea art. 4 din procedurăValoarea maximă decontată pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă este 15.900 lei fără TVA. Contravaloarea TVA este suportată de către angajator.

Detalii privind documentele conținute în dosarul pe care îl depune angajatorul, pentru decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă - AICI