Legea prestatorului casnic a fost promulgată


View access
Public
Alias
legea-prestatorului-casnic-a-fost-promulgata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
625
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-02 07:52:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Parlamentul României a legiferat munca făcută de persoanele fizice într-o gospodărie. Astfel, miercuri, în Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022 a fost publicată Legea nr. 111 din 21 aprilie 2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.

Potrivit actului normativ, prin activitate casnică se înțelege activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial și nu se efectuează în beneficiul unor terți.

Activitatea include: servicii de curățenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Prestatorul casnic are următoarele drepturi:

 • la remunerație pentru activitatea prestată, potrivit dispozițiilor prezentei legi;
 • la respectarea demnității în desfășurarea activităților casnice;
 • la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență;
 • de a fi informat verbal cu privire la utilizarea diferitelor ustensile și/sau aparate puse la dispoziție de către beneficiar în vederea realizării activității casnice, anterior prestării activității;
 • de a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale;
 • de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are potrivit prezentei legi.

   În mod corelativ, prestatorului casnic îi revin următoarele obligații:

 • de a realiza activitățile casnice pentru care este remunerat, conform înțelegerii cu beneficiarul casnic;
 • de a nu transmite unor terțe persoane date sau informații de care a luat cunoștință în timpul desfășurării activităților casnice;
 • de a informa beneficiarul casnic, prin orice mijloc de comunicare, în timp util, în situația în care nu poate respecta programul de desfășurare a activităților casnice, stabilit de comun acord cu beneficiarul casnic;
 • de a utiliza adecvat ustensilele și/sau aparatele necesare realizării activității casnice proprii sau puse la dispoziție de către beneficiarul casnic. 

    Prestatorul casnic nu va putea fi un membru al familiei beneficiarului și va trebui să aibă cel puțin 16 ani.

    De asemenea, se prevede că durata zilnică a programului unui prestator casnic nu va putea depăși 12 ore, respectiv șase ore, în cazul celor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

    Tichetele de activități casnice pe suport hârtie sau pe suport electronic sunt valabile numai dacă au înscrise sau stocate, după caz, cel puțin următoarele elemente:

 1. seria și numărul tichetului;
 2. elementele specifice de siguranță;
 3. valoarea nominală a tichetului;
 4. rubrică pentru numele și prenumele prestatorului casnic în drept să utilizeze tichetul de activități casnice;
 5. rubrică pentru numele și prenumele beneficiarului casnic;
 6. rubrică pentru înscrierea datei de achiziție a tichetului;
 7. rubrică pentru înscrierea datei la care au fost prestate activitățile casnice remunerate;
 8. rubrică pentru semnătura sau acordul, după caz, a/al prestatorului casnic, prin care atestă faptul că a fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are potrivit legii.

    Valoarea nominală a tichetului de activități casnice este de 15 lei și poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

    Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziția altor bunuri și servicii și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

    Tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

    Tichetele de activități casnice cu care vor fi plătiți prestatorii vor supuse doar impozitului pe venit și contribuției la pensii, nu și contribuției la sănătate, așa cum se dorea inițial.

    Legea mai stabilește acordarea de stimulente celor ce vor apela la furnizori de muncă casnică. Mai exact, dacă vor cumpăra și folosi, într-un an calendaristic, cel puțin 600 de tichete de activități casnice, beneficiarii acestor activități vor putea primi de la stat, în mod gratuit, încă 75 de tichete suplimentare. Acestea vor putea fi cerute în următorul an.

    Nu în ultimul rând, trebuie menționat că legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 111 din 21 aprilie 2022!