Ajutor de stat pentru construirea stațiilor de reîncărcare!


View access
Public
Alias
ajutor-de-stat-pentru-construirea-statiilor-de-reincarcare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
621
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-02 06:00:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a emis Ordinul 649 din 26 aprilie 2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice”, act normativ ce a fost publicat marți, în Monitorul Oficial nr. 398 din 26 aprilie 2022.

Ordinul prevede că schema, bazată pe procedura de ofertare concurențială, are ca scop stimularea investițiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluant din punct de vedere energetic.

Așadar, obiectivul principal al schemei este de a sprijini dezvoltarea în România a unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice cu baterie (denumite în continuare vehicule electrice), pentru a stimula pătrunderea pe piață a acestora și a reduce impactul transporturilor asupra mediului.

De asemenea, se menționează că instalarea unei infrastructuri accesibile publicului pentru reîncărcarea vehiculelor electrice nu este fezabilă în România în regim exclusiv comercial, din cauza numărului limitat de vehicule electrice alimentate de baterii aflate în prezent pe piața națională, respectiv aproximativ 13.300 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă 0,14% din numărul total de vehicule din aceeași categorie înregistrate în România la sfârșitul anului 2021 (9.661.483 de vehicule).

   Se mai precizează că ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea și instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului și care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce privește tarifele, autentificarea și metodele de plată, precum și alți termeni și alte condiții de utilizare.

   Amplasarea stațiilor de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori – pentru limitarea nevoilor de deplasare).

   Potrivit actului normativ, este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții:

 • alinierea obligatorie a investițiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;
 • asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcțională și peri urbană;
 • asigurarea prioritizării și promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;
 • stațiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;
 • stațiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3;
 • stațiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână);
 • prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;
 • aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis; transparent și nediscriminatoriu;
 • beneficiarul este obligat să asigure funcționarea infrastructurii cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției, chiar dacă operațiunile sunt transferate unui terț;
 • respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului-tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziția beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare;
 • solicitantul va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ“).

   Beneficiarii schemei sunt unitățile administrativ – teritoriale, respectiv municipii reședință de județ, municipiul București, inclusiv subdiviziunile municipiului București (sectoarele municipiului București), alte municipii; orașe; comune.

   Costurile eligibile sunt costurile aferente construirii și instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum și echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare și costurile suportate pentru obținerea autorizațiilor aferente.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Schema de ajutor de stat!