Noi detalii în procedura și modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex


View access
Public
Alias
noi-detalii-in-procedura-si-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-concursului-pentru-recrutarea-grefierilor-arhivari-a-grefierilor-registratori-si-a-personalului-conex
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
619
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-26 12:37:41
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Consiliul Superior al Magistraturii – Plenul a emis Hotărârea nr. 185 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, act ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2007.

     Potrivit art. 1 din regulament, ocuparea posturilor vacante de grefieri arhivari, grefieri registratori şi personal conex se face prin concurs, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile de apel, cu sprijinul Şcolii Naţionale de Grefieri.

     Același Consiliu Superior al Magistraturii emite și Hotărârea nr. 54 din 14 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007. Actul se regăsește în Monitorul Oficial nr. 391 din 21 aprilie 2022.

     La concurs poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 2. nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
 3. cunoaşte limba română;
 4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 5. are studii medii (bacalaureat) sau studii superioare, după caz.

     Legiutorul introduce o nouă mențiune legată de ocuparea posturilor vacante de personal conex, dovada îndeplinirii condiţiei privind absolvirea studiilor medii, prevăzută la alin. (1) pct. 5 al art. 2 din regulament, făcându-se cu diploma de absolvire, însoţită de foaia matricolă sau, după caz, cu diploma de bacalaureat.

     În ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursului, același legiutor prevede ca din comisia de examinare să facă parte 2 judecători sau, după caz, procurori, dintre care cel puţin unul de la instanţa sau parchetul unde se află postul vacant, şi un grefier. De asemenea, comisia de soluţionare a contestaţiilor se alcătuieşte potrivit dispozițiilor anterioare. O persoană nu poate face parte în acelaşi timp din comisia de examinare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor.

     Cererile pentru înscriere la concurs se adresează conducătorului instanţei sau parchetului care organizează concursul şi se depun cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului la secretariatul acestuia. La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte:

 1. cartea de identitate, în copie;
 2. certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;
 3. diploma de absolvire a studiilor medii sau, după caz, a studiilor superioare, în copie;
 4. certificatul de cazier judiciar;
 5. certificatul de cazier fiscal;
 6. curriculum vitae;
 7. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;
 8. două fotografii color cu dimensiuni de 2/3 cm;
 9. recomandare privind profilul profesional şi moral.
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere.

     Alte dispoziții ce vizează atât procedura de desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari/registratori și a personalului conex, cât și numirea candidaților admiși - AICI