Serviciul la bordul navelor militare


View access
Public
Alias
serviciul-la-bordul-navelor-militare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
571
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-21 06:47:33
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Noul cadru normativ și regulile generale ale serviciului la bordul navelor militare din forțele navale, cu privire la: modul de organizare și conducere a activităților în staționare și în marș; îndatoririle membrilor echipajului și ale personalului temporar îmbarcat; modalitățile specifice de aplicare la bordul navelor și ambarcațiunilor a reglementărilor pe linia protecției mediului, a securității și sănătății în muncă, precum și a supravegherii tehnice a instalațiilor; desfășurarea ceremonialelor militare; măsurile de asigurare a vitalității navelor militare au fost stabilite prin Ordinul nr. M.24 din 1 februarie 2022 pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor militare, publicat în Monitorul Oficial nr. 143 și 143 bis din 11 februarie 2022.

Pe timpul marșului, respectiv al staționării, navele militare respectă legislația națională și internațională asupra dreptului mării, potrivit acordurilor internaționale adoptate și ratificate de statul român.

De asemenea, trebuie menționat că o navă militară românească care navighează în apele teritoriale ale altui stat trebuie să respecte reglementările de navigație și portuare specifice stabilite de acel stat.

La intrarea în serviciu, navelor militare li se atribuie de către Statul Major al Forțelor Navale, denumit în continuare SMFN, un nume și un număr de bordaj.

   La intrarea în serviciu fiecare navă primește în cadru festiv:

 • pavilionul navei;
 • numirea navei;
 • placheta cu deviza navei;
 • însemnul heraldic propriu/al structurii din care face parte;
 • ordinul privind rangul și categoria navei.

   La scoaterea din serviciu a unei nave pavilionul și heraldica se predau la Muzeul Național al Marinei Române.

   Potrivit actului normativ, după categoriile de misiuni pe care le îndeplinesc, navele militare din înzestrarea FN se împart în:

 1. nave de luptă;
 2. nave de sprijin de luptă;
 3. nave de sprijin logistic;
 4. nave speciale;
 5. nave școală.

   Navele de luptă sunt: distrugătoare, fregate, corvete, submarine, nave/vedete purtătoare de artilerie, de torpile și rachete, nave dragoare, vânătoare de mine și puitoare de mine, vedete maritime, vedete fluviale, vedete blindate și monitoare.

   Navele de sprijin de luptă sunt: nave hidrografice, nave de război electronic și nave desant.

   Navele de sprijin logistic sunt: remorchere, șalupe, ceamuri, bacuri, nave de transport, tancuri de combustibil, cazărmi plutitoare și alte nave logistice.

   Navele speciale sunt: nave de comandament, nave sprijin acțiuni maritime, nave/vedete pentru scafandri, nave de intervenție rapidă și nave de patrulare.

   Navele școală sunt: navele care prin proiectare și construcție au o astfel de destinație sau navele militare, nominalizate de către comandantul eșalonului superior structurii din care fac parte, pentru anumite perioade de timp.

   Serviciile de luptă sunt următoarele:

 • serviciul de luptă operații;
 • serviciul de luptă logistic;
 • serviciul de luptă electromecanic;
 • serviciul de luptă senzori și armamente;
 • serviciul de luptă aviație;
 • serviciul de luptă scafandri.

   Conducerea navei revine în exclusivitate comandantului acesteia. Actul normativ mai prevede că primul înlocuitor al comandantului navei este ofițerul secund sau, după caz, comandantului secund la navele de rang 1.

   Comandantul navei stabilește prin ordin de zi pe navă, denumit în continuare OZN, sau ordin de zi pe unitate, denumit în continuare OZU, în cazul navelor cu indicativ de unitate, al doilea înlocuitor la comandă.

   Pentru mai multe detalii legate de îndatoririle membrilor echipajului, despre organizarea și utilizarea mijloacelor de salvare de la bordul navelor sau despre utilizarea ambarcațiunilor militare, accesați Regulamentul din 1 februarie 2022.