Bilete de odihnă pentru polițiștii de penitenciare


În Monitorul Oficial nr. 1215 din 21 decembrie 2021 a fost publicată Decizia nr. 1.077 din 25 noiembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă pentru polițiștii de penitenciare în centrele aparținând sistemului administrației penitenciare.

Polițiștii de penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă o singură dată pe an, numai pe perioada concediilor de odihnă.

Prin bilet de odihnă se înțelege contravaloarea serviciilor de cazare și masă de care beneficiază polițistul de penitenciare împreună cu soțul/soția acestuia și copiii aflați în întreținere, pe durata unei serii de odihnă, pe spațiu de cazare.

Distribuirea biletelor de odihnă pentru polițiștii de penitenciare în centrele aparținând sistemului administrației penitenciare se face în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 604/2021 pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă și în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Trebuie menționat că durata unei serii de odihnă este de 6 nopți/sejur.

Anual, direcția economico-administrativă comunică structurilor din Administrația Națională a Penitenciarelor și unităților subordonate oferta centrelor de pregătire, odihnă și recuperare aparținând sistemului administrației penitenciare, care cuprinde locația, prețul și numărul biletelor de odihnă alocate, seriile de odihnă și spațiile de cazare.

     În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, oferta este adusă la cunoștința personalului, prin afișare la avizier și prin alte mijloace de comunicare electronică. Oferta este însoțită de informații privind modul de rezervare, termen și proceduri.

     Polițiștii de penitenciare, pe baza ofertei, pot solicita acordarea biletelor de odihnă prin formularea și depunerea unei cereri la secretariatul unității din care fac parte, din care să rezulte următoarele:

  1. datele de identificare și de contact ale beneficiarului polițist de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, locul de muncă și funcția ocupată;
  2. structura spațiului de cazare și categoria de asigurat în care se încadrează membrii de familie pentru care se solicită bilete;
  3. destinația solicitată și perioada biletului, prin menționarea a 4 opțiuni;
  4. angajamentul de a achita contribuția care trebuie suportată de beneficiarul biletului de odihnă;
  5. declarația, sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals, că biletul de odihnă nu se decontează de către altă instituție.

     Cererile polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare se depun în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării ofertei.

     Cererile înregistrate la secretariatul unității se centralizează la nivelul structurii de resurse umane din fiecare unitate.

     O comisie va analiza cererile pentru acordarea biletelor de odihnă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data constituirii.

   În termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii biletului, beneficiarul are obligația de a achita centrului de pregătire, odihnă și recuperare 50% din contravaloarea acestuia.

     La întoarcerea din concediul de odihnă, după efectuarea sejurului, beneficiarul biletului prezintă structurii economico – financiare documentele justificative pe baza cărora se decontează 50% din contravaloarea biletului.

     Biletele polițiștilor de penitenciare se distribuie cu minimum 15 zile înainte de începerea sejurului.

     Persoanele care se cazează sunt obligate să prezinte la recepție cărțile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidențe.

     Copiii sub 14 ani, însoțiți, se cazează pe baza certificatului de naștere în original sau copie și a cărții/buletinului de identitate a/al însoțitorului.

     În situația în care atât soțul, cât și soția sunt polițiști de penitenciare și ambii solicită bilete de odihnă, se acordă un singur bilet.

 

Procedura din 25 noiembrie 2021 se poate accesa AICI!