Normele programului pentru creșterea natalității au fost modificate!


View access
Public
Alias
normele-programului-pentru-cresterea-natalitatii-au-fost-modificate-2
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1145
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-08 03:59:22
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse au emis Ordinul nr. 1.768/25.098/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității. Actul normativ a fost publicat marți, în Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024.

Reamintim că prin Hotărârea nr. 590 din 30 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 31 mai 2024, s-au modificat regulile acordării de vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru procedurile de fertilizare, astfel încât și cuplurile formate dintr-un cetățean străin și unul român să poată beneficia de bani, nu doar cuplurile formate din cetățeni români, ca până acum.

Pentru ca această modificare să se poată aplica, era nevoie ca și normele metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității să se modifice.

Astfel, prin noul ordin se modifică, printre altele, condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinul financiar. Noua formă a acestora prevede:

  • cel puțin unul dintre cei doi beneficiari, membri ai cuplului infertil, căsătoriți sau necăsătoriți/ femeia singură infertilă, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România.
  • cei doi membri ai cuplului infertil, căsătoriți sau necăsătoriți, ori femeia singură infertilă să aibă calitatea de asigurați/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România la data înscrierii în Program;
  • prin cerere, solicitanții/solicitantul se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități;
  • vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani, vârstă care se ia în calcul la data depunerii cererii de înscriere în Program.

Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Reamintim că, până acum, regulile stabileau doar că beneficiarii programului trebuie să fie cetățeni români, soluția fiind acum diferită. Acum  se prevede expres că cel puțin unul dintre cei doi beneficiari ai programului, membri ai cuplului infertil, căsătoriți sau necăsătoriți, sau femeia singură infertilă, trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România.

Tot cu titlu de noutate, ordinul prevede că se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 de beneficiari ai Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, în vederea asigurării medicamentelor și a efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, pe teritoriul României, declarați eligibili până la sfârșitul anului 2024.           

Sprijinul financiar se acordă sub forma a două vouchere pe suport hârtie, în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher de 5.000 de lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în sumă de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.

 

Forma actualizată a Normelor de aplicare poate fi consultată AICI!