Modificări privind Legile învățământului


View access
Public
Alias
modificari-privind-legile-invatamantului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1143
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-08 03:47:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința din data de 28 iunie 2024, Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență nr. 95 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 şi a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Actul normativ aprobat de Executiv introduce mai multe modificări în scopul asigurării unui mediu educațional sigur şi sănătos, fiind avute în vedere acțiuni pe care să le poată întreprinde unitățile școlare pentru prevenirea comportamentelor care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare - violență verbală, fizică, psihologică – bullying.

Pentru a crește siguranța în spațiul școlar - se reglementează clar condițiile în care se ia decizia cu privire la instalarea camerelor audio video în unitățile școlare. Această decizie se poate lua de fiecare unitate școlară cu acordul părinților, respectiv elevilor majori și salariaților unității școlare. În situații excepționale, atunci când există risc crescut de violență în spațiul școlar, fiind înregistrat un număr semnificativ de sesizări, instalarea sistemului de supraveghere audio-video se poate face doar cu informarea persoanelor vizate.

În ambele situații, decizia de instalarea și/sau punere în funcțiune a sistemelor de supraveghere se ia de către consiliul de administrație al unității școlare preuniversitare, cu aprobarea directorului și consultarea personalului, pe o perioadă de maximum 1 an calendaristic. Sistemele de supraveghere audio-video pot fi instalate în spațiul școlar în sălile de clasă, în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese și de festivități, pe holurile căminelor sau internatelor, precum și în sălile de sport, cu excepția vestiarelor și grupurilor sanitare. 

Un alt set de reglementări are în vedere susținerea elevilor să continue cursurile școlare. Astfel, se asigură dreptul elevelor gravide sau a elevilor părinți de a beneficia de prioritate la transfer în cadrul unei unități de învățământ care are în structură nivelul antepreșcolar pentru înscrierea copilului, iar în cazul în care întâmpină dificultăți financiare vor putea participa la cursuri și vor fi sprijiniți și de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

   De asemenea, se reglementează dreptul elevilor din unitățile de învățământ special care nu se pot deplasa cu mijloacele de transport în comun de a beneficia de suma forfetară.

   Noul act normativ introduce bursa de reziliență, în cuantum de 300 de lei pe lună, ca formă de stimulare a elevilor în vederea obținerii progresului în învățare. Bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior.

   Totodată, se lărgește cadrul beneficiarilor de bursa socială, în cuantum de 300 de lei lunar, prin includerea elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună.

   O altă reglementare se referă la situația în care un cadru didactic este cercetat pentru fapte care constituie infracțiuni incompatibile cu funcția didactică, pe perioada desfășurării cercetării penale, acesta nu va desfășura activități didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale.

 

Ordonanța de urgență nr. 95 din 28 iunie 2024 se poate accesa AICI!