Formarea profesională a bugetarilor


View access
Public
Alias
formarea-profesionala-a-bugetarilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1135
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-06-25 04:40:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința din data de 21 iunie 2024, Guvernul a adoptat printre altele, Ordonanța de urgență nr. 67 din 21 iunie 2024 privind reorganizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație. Actul normativ a fost publicat în aceeași zi, în Monitorul Oficial nr. 581 din 21 iunie 2024.

Institutul Național de Administrație, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sediul său se află în municipiul București, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.

Rolul Institutului este de a pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului pentru întărirea capacității administrației publice prin asigurarea formării și perfecționării profesionale a personalului din administrația publică. Mai exact, institutul exercită atribuții în domeniile:

 • formării și perfecționării profesionale a personalului din administrația publică;
 • asigurării calității în domeniul formării personalului din administrația publică;
 • cercetării și inovării în domeniul administrației publice;
 • asigurării de asistență tehnică pentru susținerea dezvoltării administrației publice;
 • diseminării informațiilor și a rezultatelor demersurilor de cercetare-inovare în relația administrație publică – cetățeni.

   Institutul organizează următoarele forme de pregătire, cu durata stabilită în condițiile legii, astfel:

 • programe de formare specializată și perfecționare profesională în administrația publică centrală și locală pentru funcționarii publici, personalul contractual și personalul care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de management;
 • programe de formare specializată și perfecționare profesională în administrația publică pentru managerii publici, aleșii locali, persoane alese sau numite în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, precum și pentru alte categorii de persoane, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • programe de formare și perfecționare profesională pentru alte categorii de personal din administrația publică, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • programe de formare și perfecționare profesională pentru alte categorii de persoane interesate.

   Mai mult, institutul organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală, ca forme de pregătire a personalului din administrația publică, precum și alte categorii de formare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

   Programele de formare prevăzute mai sus pot fi organizate:

 • în cadru organizat, care să asigure întâlnirea nemijlocită, în spații special amenajate, pe întreaga durată a programului de formare profesională, a participanților cu formatorii;
 • la distanță, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, prin activități de autoînvățare și autoevaluare;
 • în format mixt, modalitate care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spații special amenajate, a participanților cu formatorii, cât și mijloace de pregătire specifice formării la distanță.

   Potrivit noului act normativ se reorganizează Institutul Național de Administrație, atât ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023, cât și a recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru a dezvolta și implementa noi soluții care să contribuie la o abordare unitară a procesului de formare, dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din administrația publică, prin corelarea nevoilor reale de formare cu oferta Institutului, precum și transferul de date/cunoștințe și bune practici către cetățeni, ca beneficiar al serviciilor administrației publice.

   În aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023, se va diminua numărul maxim de posturi cu 9 posturi.

   De asemenea, ca urmare a recomandărilor OCDE privind implicarea INA în elaborarea Strategiei naționale privind inovarea în sectorul public pentru perioada 2025 -2029 și ca urmare a celor prevăzute în PNRR (jalonul 405), au fost adăugate, ca atribuții, asigurarea de asistență tehnică pentru susținerea dezvoltării administrației publice și diseminarea informațiilor și a rezultatelor demersurilor de cercetare-inovare în relația administrație publică – cetățeni.

   Institutul va colabora cu experți în domeniul formării profesionale pentru a elabora standardele de calitate, aspect prevăzut cu titlu de noutate în reglementarea institutului.

   Cheltuielile ocazionate de participarea la aceste programe vor fi suportate din bugetul autorității sau instituției publice care trimite participanții, de alte persoane juridice din care provin participanții sau de persoanele fizice interesate. Totodată, pe perioada participării la programele de formare, participanții beneficiază de drepturile salariale și de alte drepturi de natură similară prevăzute de lege.

 

Pentru mai multe detalii, accesați OUG nr. 67 din 21 iunie 2024!