Stabilirea tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică


View access
Public
Alias
stabilirea-tarifelor-practicate-de-catre-operatorii-desemnati-ai-pietei-de-energie-electrica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1001
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-19 16:37:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis Ordinul nr. 100 din 14 noiembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică, act publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1038 din 15 noiembrie 2023. În acest sens, Metodologia stabileşte condiţii şi principii prin care operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică îşi fixează în mod liber tarifele şi are ca scop dezvoltarea aspectelor care vizează modul în care operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică stabilesc tarifele pentru serviciile prestate pentru realizarea activităţilor de organizare şi administrare ale pieţei cuplate intrazilnice de energie electrică şi ale pieţei cuplate pentru ziua următoare de energie electrică, în zona de ofertare România, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor.

     Conform art. 2 din metodologie, ea stabileşte condiţii şi principii de stabilire a tarifelor practicate de operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică şi are în vedere următoarele obiective:

 1. stabilirea costurilor recuperabile suportate de operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică din zona de ofertare România;
 2. asigurarea cadrului necesar stabilirii tarifelor practicate de operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare;
 3. promovarea concurenţei efective între operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu;
 4. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică.

     De asemenea, Metodologia se aplică de către:

 1. operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică, pentru partajarea costurilor comune şi regionale, stabilirea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate pentru organizarea şi administrarea pieţei cuplate intrazilnice de energie electrică şi a pieţei cuplate pentru ziua următoare de energie electrică şi raportarea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
 2. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru evaluarea costurilor recuperabile suportate de operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică, monitorizarea operatorilor desemnaţi ai pieţei de energie electrică în ceea ce priveşte partajarea costurilor comune şi regionale şi separarea contabilă între activităţile specifice şi celelalte activităţi.

     Tarifele practicate de OPEED corespunzătoare serviciilor prestate pentru organizarea şi administrarea PZU şi PI se stabilesc de către acesta în mod liber pe baza costurilor recuperabile, la care se adaugă o cotă rezonabilă de profit. Se interzice practicarea de către OPEED a unor tarife care nu acoperă costurile aferente activităţilor prestate pentru organizarea şi administrarea pieţelor cuplate de energie electrică.

     Perioada de aplicare a tarifelor este de cel puţin 3 luni. Prima perioadă de aplicare începe de la data de 1 ianuarie 2024. Tarifele stabilite de OPEED şi perioada de aplicare a tarifelor se publică cu cel puţin 15 zile anterior datei de aplicare. Tarifele astfel stabilite nu pot fi modificate în perioada de aplicare.

     Fiecare operator al pieţei de energie electrică desemnat OPEED este obligat să deţină pe pagina proprie de internet o secţiune dedicată activităţii de OPEED, care trebuie să conţină următoarele:

 1. toate documentele relevante referitoare la activitatea desfăşurată în calitate de OPEED;
 2. valoarea tarifelor percepute participanţilor la piaţă pentru serviciile prestate acestora;
 3. perioada de aplicare a tarifelor prevăzute la lit. b).

     OPEED stabileşte tarifele, având în vedere:

 1. bugetarea costurilor comune şi regionale la nivel european, aferente pieţelor unice cuplate PZU şi PI, pentru perioada tarifară şi cotele de alocare a acestor costuri pe fiecare OPEED;
 2. prognoza costurilor individuale şi a costurilor naţionale.

Textul integral al Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică, disponibil AICI