Codul penal a fost modificat!


View access
Public
Alias
codul-penal-a-fost-modificat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
996
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-13 08:46:20
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Codul penal a fost modificat prin două acte normative oficializate săptămâna trecută. Este vorba despre Legea nr. 314 din 6 noiembrie 2023 pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în  Monitorul Oficial nr. 1013 din 7 noiembrie 2023, respectiv Legea nr. 323 din 7 noiembrie 2023 pentru modificarea art. 378 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1020 din 8 noiembrie 2023.

Pe de o parte, a fost modificat art. 331 din Codul penal, cu denumirea marginală de Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului ori a altor substanțe sau refuzul ori sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Cu titlu de noutate, dacă refuză testarea pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice sau droguri, angajații ce au atribuții în siguranța circulației pe căile ferate vor putea primi pedepse cu închisoarea de până la șapte ani. Așadar, articolul menționat a fost modificat în sensul introducerii unei pedepse cu închisoarea în situația în care anumiți angajați ai căilor ferate nu se supun testării pentru stabilirea alcoolemiei.

Până acum era incriminată părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației acestor mijloace. Această faptă se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

   Cu aceeași pedeapsă se sancționează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influența unor substanțe psihoactive.

   Atunci când faptele menționate anterior au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

   Acestora li se adaugă noua dispoziție, potrivit căreia refuzul ori sustragerea angajaților cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

   Pe de altă parte, Legea nr. 323 din 7 noiembrie 2023 modifică art. 378 alin. (1) lit. c) Codul penal.

   Această modificare se referă la una dintre modalitățile de săvârșire a infracțiunii de abandon de familie. Astfel, se incriminează și neplata pensiei de întreținere a copilului stabilite la notar, nu doar a celei stabilite în instanță, ca până acum. Prin abandon de familie se înțelege acum săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte:

  1. părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale;
  2. neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege;
  3. neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească sau notarială.

   Pentru a asigura astfel egalitatea în drepturi a tuturor copiilor, nu se va mai face distincție între cele două situații (divorțul prin intermediul instanței și divorțul prin procedură notarială), iar neplata pensiei de întreținere, indiferent că este stabilită pe cale judecătorească sau la notar, va putea fi sancționată identic.

   Reamintim că această problemă a făcut și obiectul unei decizii pronunțate de CCR. Astfel, prin Decizia nr. 221 din 20 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 9 iunie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că, soluția legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial, este neconstituțională.

 

Pentru detalii, accesați forma consolidată a Codului penal!